Ten již vyšetřovala policie na základě dvou trestních oznámení Olomoučana Vladimíra Chlupa, avšak porušení zákona nezjistila.

Ministerstvo zopakovalo, že projekt (SEFO) podporuje a v případě, že získá potřebnou, bezmála půlmiliardovou dotaci, bude přínosem pro Olomouc. Schvalování prodeje nekomentovalo.

Vladimír Chlup koncem října poslal ministru kultury Jiřímu Besserovi otevřený dopis, který podepsalo 65 občanů.

Poukazují na přípravu prodeje Edelmannova papáce na Horním náměstí, a to za nízkou cenu, která je podle kritiků v rozporu s tržní hodnotou paláce.

Vytýkají, že městu vznikla škoda.

Postup přitom Vladimír Chlup dvakrát napadl žalobou. Státní zastupitelství ale nezjistilo, že by byl spáchán trestný čin.

V dopise kritici mimo jiné žádali, aby se ministr od prodeje distancoval.

#nahled|https://g.denik.cz/43/f2/sefo_forum_vizu_0710_02_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/43/f2/sefo_forum_vizu_0710_02.jpg|Vizualizace podoby Středoevropského fóra v Olomouci#

Nemůžeme zasahovat do rozhodnutí města

„Jsme přesvědčeni, že cíle projektu „Středoevropské fórum“ nejsou v rozporu se zájmy občanů Statutárního města Olomouc. Zároveň z neméně důležitého hlediska nemůžeme nerespektovat ústavní pořádek České republiky a zasahovat do výhradní působnosti samosprávy, kterou v tomto případě představuje rozhodnutí Zastupitelstva Statutárního města Olomouc,“ reagoval na otevřený dopis Jan Cieslar z tiskového odboru ministerstva.

Vladimír Chlup opakovaně požadoval po státním zastupitelství, aby zabránilo výměně paláce za pozemek, který vlastní Miroslav Barnet.

Na pozemku má vyrůst přístavba ambiciózního projektu SEFO. Renesanční palác by podnikatel získal směnou za parcelu a po zaplacení bezmála třicetimilionového doplatku.

Olomoučan poukazuje na to, že zastupitelé při schvalování transakce nectili zákon o oceňování majetku, neboť znalkyně rozdílně a podle Olomoučana v neprospěch městské pokladny ohodnotila pozemky ležící v jedné oblasti cenové mapy: v případě pozemku pod palácem o výměře 872 metry čtvereční byla cena stanovena na něco přes 8,5 milionu korun a směňované pozemky o výměře 395 metrů čtverečních byly ohodnoceny na 9,5 milionu korun.

#nahled|https://g.denik.cz/43/f2/sefo_forum_vizu_0710_03_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/43/f2/sefo_forum_vizu_0710_03.jpg|Vizualizace podoby Středoevropského fóra v Olomouci#

Ministerstvo: Bude to přínos pro ekonomiku

Ambiciózní projekt SEFO chce mapovat a veřejnosti ukázat výtvarné umění střední Evropy po 2. světové válce, jeho součástí bude centrální depozitář uměleckých děl i mezinárodní badatelské centrum včetně velké knihovny.

Jeho součástí bude v rozšířenější a moderní podobě i nynější Divadlo hudby. Vzrušenou debatu rozvířila studie podoby SEFO, které vznikne rekonstrukcí Muzea moderního umění a novostavbou v proluce v Denisově ulici v Olomouci.

„Význam projektu v kulturní rovině přesahuje hranice České republiky jako jednoho z členských států Evropské unie a bude výraznou podporou zájmu unie na sbližování a porozumění občanských struktur v rámci Evropské unie. Také by měl být přínosem pro ekonomiku Olomouce,“ reagoval mluvčí Cieslar.

Muzeum umění, které se s projektem SEFO přihlásilo do soutěže o bezmála půlmiliardovou dotaci z Integrovaného operačního programu Evropské unie, v současnosti čeká na výsledek.

„V současné době probíhá hodnocení předložených projektů, výsledky výzvy by měly být k dispozici na začátku roku 2011. Vzhledem k pravidlům hodnocení projektů není v tuto chvíli možné podávat další informace,“ uvedl k probíhajícímu vyhodnocování mluvčí ministerstva kultury.