„Nechceme klást podmínky, k jakým účelům má objekt sloužit. Když zájemce využije i okolní pozemky, které k zámku patří, může si z něj klidně vytvořit třeba i svoje bydlení nebo hotel. Nebudu mít nic proti,“ uvedl starosta Věrovan Miroslav Kubíček.

Tvrdí, že obec nemá šanci získat na opravu zchátralé památky v současné době finance. Dotace z evropských fondů potřebují na novou kanalizaci, která je pro radní prioritou.

„Kdyby ve Věrovanech nebylo zapotřebí jiných nutných oprav, rádi bychom se pustili do záchrany zámku. Ale na rekonstrukci je zapotřebí pětatřicet milionů korun. I kdyby nám pomohli peníze z Evropské unie, patnáct procent z celkové částky bychom stejně museli hradit sami, a to je nereálné,“ uvedl Kubíček.

Podle Františka Chupíka z Národního památkového ústavu bude muset nový majitel při rekonstrukci objektu poslechnout nařízení výkonného orgánu památkové péče.

„Nenakonický zámek spadá pod odbor koncepce a rozvoje olomouckého magistrátu, kterému my dodáváme odborné informace,“ upřesnil Chupík.

Jiný pracovník Národního památkového ústavu, Jan Kubeš, však dodal, že návrat zámku do přijatelného historického stavu s odstraněním všech přístaveb z dvacátého století závisí pouze na dobré vůli vlastníka.

„Novodobé znehodnocení objektu by musel majitel sám chtít odstranit. Nikdo mu to nařídit nemůže,“ vysvětlil Kubeš.

Než zámek v roce 2002 převzala obec, patřil i s pozemkem a hospodářskou budovou Vědecké knihovně v Olomouci. Ta chtěla původně využívat historický objekt jako depozitář, ale kvůli vlhkosti a narušené statice byl k ukládání knih zcela nevhodný.

„V hlavní budově nakonec nikdy knihy nebyly. Skladovali jsme je v sousedním hospodářském stavení. Zámek jsme postupně opravovali v rámci svých možností, vyměnili jsme všechna okna a opravili střešní krytinu. Už tenkrát byl však v tak špatném stavu, že by mu pomohl jen prodej a celková rekonstrukce,“ uvedla ředitelka vědecké knihovny Hana Študentová a dodala, že těsně před přenecháním objektu obci Věrovany sehnala knihovna vhodného kupce.

„Obec však velmi trvala na bezplatném převodu objektu a pozemků se záměrem upravit zámek pro sociální účely, takže se Olomoucký kraj rozhodl pro tuto variantu,“ uvedla Študentová.

Obec získala před čtyřmi roky dotaci od ministerstva kultury, finance však stačily pouze na nejnutnější udržovací práce. Od té doby zámek vytrvale chátrá. Špatnému stavu historické památky už podlehla věž a schodiště a do místností trvale zatéká.

„Prodej je pro nás i záchranu historického objektu nejlepší řešení,“ uzavřel Kubíček.

Denisa Mikolášková