Podle údajů ÚZSVM bylo k 1. únoru letošního roku na Olomoucku v katastru nemovitostí evidováno celkem 11 499 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem a 2230 nedostatečně identifikovaných osob.

Jednu nemovitost však může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a jeden takový majitel může vlastnit několik různých nemovitostí.

Reálně se tak jedná o 2360 nemovitostí, které nemají správně zapsaného vlastníka. Z toho je podle evidence úřadu 2304 pozemků a 56 staveb.

„Většina takových zápisů v katastru nemovitostí pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Náš úřad tyto nemovitosti průběžně prošetřuje, přičemž se přednostně zaměřuje na ty, jejichž nejasné vlastnictví brání obcím například při rozvoji veřejné infrastruktury, budování cyklostezek nebo inženýrských sítí,“ vysvětlovala mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Kanál Dunaj-Odra-Labe - vizualizace z roku 2019.
Zemanův kanál je mrtvý, obce na Olomoucku mohou plánovat. Rodinné domy, stezky

Chaty, domy i garáže bez jasného majitele

Olomoucký úřad na sklonku minulého roku řešil na 83 případů nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Bývají to zejména chaty, domy nebo třeba garáže.

„Úřad pátrá po historii takových staveb, lustruje nabývací listiny a provádí různá další šetření, aby zjistil či lépe identifikoval případné vlastníky. Tímto šetřením ÚZSVM odhalil v sedmi případech také to, že stavba již v terénu vůbec neexistovala. Případně se přišlo na to, že se jedná o zbořeniště,“ popisovala Tesařová.

Pátrání v archivech Fondu národního majetku vedlo k dohledání vlastníka orné půdy v Senici na Hané. Majitelem bylo zaniklé Rolnické mlékařské družstvo pro Příkazy a okolí.

„Pozemky nakonec nebyly privatizovány a šetření prokázalo, že od roku 1953 byly ve vlastnictví státu. Nyní budou nabídnuty k převzetí Státnímu pozemkovému úřadu,“ zmínila jeden z vyřešených případů.

Novostavby rodinných domů v Břuchotíně, únor 2023
V polích nedaleko Olomouce vyrůstá ulice novostaveb, budí rozpaky

U šesti pozemků u Lošovského potoka u Bukovan zase byli shodně u každého z nich vedeni jako vlastníci spoluvlastnického podílu 1/25 stát a také fyzická osoba. Úřad proto prověřil veškerou dostupnou dokumentaci k pozemkům od roku 1948 a dohledal skutečného vlastníka, kterým je stát.

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky zasílá úřad pravidelně obcím.

„Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je pravidelně zveřejňován na obecních úředních deskách,“ připomněla mluvčí.

Letos poslední šance

Letos mají skuteční vlastníci podle občanského zákoníku poslední šanci přihlásit se o svá práva.

Pokud se nejpozději do 31. prosince neozvou, „opuštěný“ majetek přejde na stát. Po tomto datu by případný vlastnický nárok na nemovitost musel být prokázán pouze pravomocným rozhodnutím soudu.

„Doporučuji proto všem nahlédnout do seznamu a zkontrolovat si, zda dotyčný občan nebo jeho předci nevlastní nemovitost, o které neměli doposud tušení,“ radí mluvčí úřadu.

Nemovitosti v okrese Olomouc jsou uvedeny v příloze (excelová tabulka s názvem Olomouc) na webu ÚZSVM zde.