„Ortopedické oddělení se zaměřuje na poskytování plánované péče pacientům trpícím zejména artrózou kyčle a kolene s nutností implantace totální endoprotézy. Na novém oddělení probíhá i standardní běžná akutní ortopedická péče pro pacienty ze Šternberka i širokého okolí. Prakticky máme pacienty od Polska po Rakousko. Poptávka po endoprotézách je obrovská. Odhadujeme, že ročně zvládneme ošetřit velké portfolio pacientů a provést několik set plánovaných operací,“ uvedl primář Martin Kubica.

Ortopedické oddělení se nachází v chirurgickém pavilonu, spolu s ARO a radiodiagnostickým oddělením. Jeho kapacita je 20 lůžek s vlastním sociálním zařízením. Součástí oddělení jsou také monitorovaná lůžka pro pacienty vyžadující zvýšený dohled po operacích. Lékaři mají k dispozici moderní vyšetřovny a superaseptický sál.

Celý projekt nové ortopedie začalo vedení AGEL Středomoravské nemocniční plánovat zhruba před rokem.