Vedení odhaduje, že v případě struktury péče bude trvat ještě týdny, než padne vzájemná dohoda. Pacienti se však obávat nemusejí.

„Se všemi zdravotními pojišťovnami ještě jednáme o rámcových smlouvách i o vlastním rozsahu a struktuře nasmlouvané péče," uvedla Hana Szotkowská, mluvčí Středomoravské nemocniční, která zastřešuje nemocnice v Přerově, Prostějově a Šternberku.

Nemocnice dostaly návrhy smluv teprve v průběhu prosince. Jde o klíčové a hlavně rozsáhlé podklady, které zakotvují, v jakém rozsahu a skladbě budou poskytovanou péči proplácet zdravotní pojišťovny.

„U rámcových smluv očekáváme, že se dohodneme ještě v průběhu ledna. Co se týče struktury nasmlouvané péče, věříme, že se dohodneme nejpozději v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku," upozornila mluvčí.

Redukce lůžek?

Pro pacienty však jednání neznamenají, že by je nemocnice neošetřily a ani na konci dohod nebude podle vedení Středomoravské nemocniční citelné rušení nemocničních lůžek.

„Stále platí, že dojde k zrušení maximálně 40 lůžek ve všech čtyřech nemocnicích," dodala.

Konkrétně ve Šternberku, kde se podepisovala petice proti údajnému rušení nemocnice, by mělo jít o osm lůžek.

Podobně nemusejí mít obavy ani pacienti největší nemocnice v Olomouckém kraji – Fakultní nemocnice Olomouc.

„Redukce lůžkového fondu nebude znamenat žádný výrazný zásah do některého z léčebných oborů, dohodli jsme se na určitých korekcích. Jediným větším opatřením je zrušení lůžkové části Kliniky pracovního lékařství, tedy deseti lůžek od nového roku, ambulantní péče bude zachována a pacienti léčení na lůžku budou hospitalizováni v rámci některého z našich interních oborů. Do roku 2013 tedy půjdeme přibližně s 1150 lůžky. Rozsah poskytované péče bude korespondovat s výší úhrad od pojišťoven," objasňoval koncem minulého roku mluvčí FNOL Egon Havrlant.