První tři dny nemoci budeme doma zdarma. Lidem se však rozhodnutí ministerstva vůbec nelíbí

Novinka, která začne platit od 1. ledna, by tak podle ministerstva práce a sociálních věcí měla zamezit zneužívání neschopenek. „Pracovní neschopnost je stále vysoká, aniž jsou pro to objektivní důvody. Cílem je oddělit skutečné nemoci od spekulativního či fiktivního „hodění se marod“, které je v naší zemi poměrně rozšířené,“ uvedl Štěpán Černoušek z ministerstva práce a sociálních věcí.

Změna k lepšímu?

Od Nového roku se tak mění některé právní předpisy, které se vztahují k sociálnímu zabezpečení. „Změny se týkají zejména nemocenského pojištění. Současně se znovu odkládá nový zákon o nemocenském pojištění, a to o jeden rok. Nově se v nemocenském pojištění od 1. ledna 2008 zavede takzvaná karenční doba, která bude trvat první tři dny pracovní neschopnosti a během ní se nebude poskytovat nemocenské,“ uvedla mluvčí České správy sociálního zabezpečení Štěpánka Filipová.

„Jsem proti tomu, žiji z malého platu. Není to dobře, marodit je luxus,“ řekla čtyřiapadesátiletá Světla Koutná z Olomouce, která pracuje jako švadlena.
Jiného názoru je však ministerstvo. „Karenční lhůta, tedy nevyplácení nemocenského v prvních dnech nemoci, je standardním evropským řešením.

Existuje ve dvanácti z patnácti původních členských zemí Evropské unie, nejčastěji v délce tří dnů. Karenční lhůtu mají i tak silně sociální státy, jako jsou skandinávští členové EU, například Finsko, a to dokonce v délce devíti dnů. Nepotvrzuje se, že by měla negativní dopad na zdravotní stav jejich obyvatel. Nemocnost je zde nižší,“ pokračoval Štěpán Černoušek.

Dávky nemocenského pojištění se stejně jako dosud vypočítají z denního vyměřovacího základu. „Tím je zjednodušeně řečeno součet hrubých příjmů za dvanáct kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku. U osob samostatně výdělečně činných je pak součet měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné v předchozím kalendářním roce dělený počtem kalendářních dnů s vyloučením nezapočitatelných dnů,“ uvedla Filipová.

Jak počítat?

Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se bude i nadále redukovat a změní se také procentní sazba pro výpočet nemocenského od čtvrtého dne dočasné pracovní neschopnosti. Místo stávajících jednotných devětašedesáti procent z redukovaného denního vyměřovacího základu bude sazba odstupňovaná. „Od čtvrtého do třicátého dne to bude šedesát procent, do šedesátého dne šestašedesát procent a od jedenašedesátého dne to bude dvaasedmdesát procent,“ vypočítala Filipová.

Co nám hrozí

Poruší-li pak nemocný člověk stanovený léčebný režim, bude možné mu od 1. ledna 2008 snížit nebo odejmout už vyplacenou dávku, nejdřív však ode dne porušení léčebného režimu. A to i v případě, že nemocenské již bylo vyplaceno. „Změní se i délka ochranné lhůty, tedy doby po skončení zaměstnání, ve které jsou zachovány nároky na dávky nemocenského pojištění ze skončeného zaměstnání. Nově bude sedm kalendářních dnů,“ uvedla mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Další změnou je, že podpora při ošetřování člena rodiny, které se bude vypočítávat jako šedesát procent denního vyměřovacího základu a podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v délce sedmatřiceti týdnů zůstane zachována jen u vícečetných porodů. U ostatních se bude jednat o osmadvacet týdnů. Podpora při ošetřování člena rodiny nebude náležet z ochranné lhůty.