Protože paní Leona vše vyřídila relativně včas, sociální dávky už přišly na účet a olomoucká ubytovna funguje bez problémů. Na Olomoucku je však zatím jedna z mála.

„O tom, že jsem měla mít do konce března přepracovaný provozní řád a předložit jej hygieně, jsem se dozvěděla v dubnu. Hned jsem na to sedla a vše vyřídila s pomocí kolegy, který má taky ubytovnu, a pracovnice hygieny. Rozhodnutí hygieny mi přišlo před necelým měsícem. Už je vše v pořádku," popisovala Leona Skopalíková.

V ubytovně nedaleko Smetanových sadů má přes dvacet lidí. Za lůžko jim měsíčně počítá 3800 korun.

„Protože nájemníci sami nejsou schopni s penězi hospodařit, domluvili jsme se, že peníze od sociálky budou chodit mně na účet. Někteří si k dávce doplácejí dvě tři stovky, protože je nižší než stanovené nájemné," objasňovala systém v zařízení, kde lidé žijí dlouhodobě.

V Olomouci je ubytoven, které mají hygienou schválený provozní řád, zatím šest z celkem čtrnácti.

V celém olomouckém okrese je podle údajů úřadu práce celkem osmnáct dlouhodobých ubytovacích zařízení splňujících podmínku, bez níž není možné vyplácet dávky hmotné nouze ubytovaným.

Hygienici jsou pod tlakem

Hygienici jsou proto v těchto dnech vystaveni psychickému tlaku ze strany některých podnikatelů. Ti na rozhodnutí tlačí, aby jim na účty opět plynuly peníze.

„Měli tři měsíce čas, a svou zákonnou povinnost nesplnili v termínu. Za to my nemůžeme. Teď chtějí peníze, které jim byly pozastaveny. Musí si však uvědomit, že pracovníci hygienické stanice vykonávají i jinou agendu, včetně kontrolní činnosti v terénu," vzkázala opozdilcům.

Podle Lucie Skopalíkové je nová legislativa nešťastná. Obává se dopadů na ty, kteří potřebují spíše pomoc.

„Já mám všechno v pořádku, ale co jinde? A co bude s těmi, kteří nemají v dané obci trvalé bydliště? Jen přibude bezdomovců," obávala se.

„Snad nám sociálka faktury proplatí, pokud vím, v Olomouci by to mělo pro nájemníky dopadnout dobře," uvedla žena.

Olomouc udělila paušální souhlas

V Olomouci zatím „Ne" na dotaz úřadu práce k vyplácení těchto dávek na bydlení v ubytovnách nepadlo. A zatím se to měnit nebude.

„S ohledem na nejasné a právně sporné možnosti pro neudělení souhlasu a malou problematičnost osob bydlících na ubytovnách v Olomouci se rada města rozhodla udělit paušální souhlas všem žadatelům, kteří bydlí na ubytovně a žádají o doplatek na bydlení," sdělila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Tento souhlas platí do 1. září.

„Do té doby se pokusíme vyhodnotit právní situaci případného nesouhlasu obce s ohledem na postupy krajských úřadů při odvolacím řízení," vysvětlila mluvčí.

Nato buďto paušální „ANO" v Olomouci potrvá, nebo město stanoví kritéria, na základě kterých by bylo možné žadatele odmítnout.

Pokud by se tak stalo, jinde v zemi již „NE" padlo, musel by úřad práce dávku odmítnout.

„V případě už běžících dávek. Květnové souhlasy se pak vztahují na červnovou výplatu dávky. U nových žádostí bez souhlasu obce nemůže úřad práce dávku přiznat," vysvětloval mluvčí krajské pobočky Úřadu práce ČR Jaroslav Mikšaník.

Připomněl, že pokud obec vydá zamítavé stanovisko, nebo ho nevydá vůbec, musí zahájit s takovým člověkem z ubytovny sociální práci, a to bezodkladně.

Obcím v takových případech úřad práce pomůže hledat optimální řešení pro klienty.

„Tito lidé mohou mimo jiné požádat o dávky v rámci mimořádné okamžité pomoci," upozornil Mikšaník a dodal, že v okrese Olomouc zatím úřad práce požádal o souhlas obce ve 113 případech.