Výzkum pomůže například k vyšlechtění odrůd plodin odolnějších vůči změnám klimatu a dalším negativním vlivům.

Cena Česká hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Profesor Doležel, který patří k nejcitovanějším českým vědcům, ji obdržel za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a aplikaci získaných výsledků v praxi.