Slunečná vystupuje nad vysoko položenou plošinu kolem Dětřichova nad Bystřicí a Moravského Berouna na pomezí dvou krajů – Moravskoslezského a Olomouckého. Její vrchol s vysílačem dosahuje nadmořské výšky 800 metrů, odkud před více než pěti lety nebyl žádný výhled. Kopec byl porostlý hustým lesem.

„Tuto část Nízkého Jeseníku citelně postihl kůrovec. Co mohl, to už tady sežral,“ hodnotil Ivo Koláček, zástupce ředitele společnosti Lesy města Olomouce, která hospodaří na sousedních lesních pozemcích.

Zalesňování úspěšně pokračuje

V oblasti již úspěšně postupuje zalesňování pasek. Hospodáři vysazují 70 až 80 procent buku, do země jdou i další listnáče, například javor, lípa, olše. „Kolem deseti procent smrku, který je tady v domovských výškách. Z jehličnanů vysazujeme ještě modřín a jedle,“ popisoval Koláček.

Poslední měsíce obnově lesa přály. Sazenice rostou a první výlet kůrovce byl vlivem chladnějšího a deštivějšího jara posunut o zhruba tři měsíce na konec května. Stromky se tak postupně zvedají od země a porosty, které lesníci vysazovali před pěti lety a díky tomu, že se do nich dostaly nějaké břízy, už dosahují na příznivých stanovištích i více než metrové výšky.

„Odskakuje to celkem rychle. Jak jsme se nyní kochali širokými výhledy, ty se za pár let ztratí a bude to jedna houština,“ poukázal Ivo Koláček.

Nejrozsáhlejší v Česku

Nízký Jeseník rozkládající se na východ od hlavního hřebene Hrubého Jeseníku je plošně vůbec nejrozsáhlejším pohořím v Česku.

Vzhledem k tomu, že stále není dotčen masovou turistikou, je vyhledávaným cílem lidí, kteří upřednostňují spíše osamělé vycházky drsnější krajinou. Pěším i cyklovýletníkům nabízí Nízký Jeseník divoké vodopády, nejzachovalejší moravské moravské sopky i rozeklané skály.

Na Slunečnou vedou turistické trasy z Moravského Berouna, Nových Valteřic, a Dětřichova nad Bystřicí, odkud je to k vysílači zhruba tři kilometry.