Mobilní specializovaná péče je určená především pro pacienty s život ohrožujícími onemocněními, kteří před sebou mají méně než tři měsíce života.

„Naše hospicové služby poskytuje vysoce kvalifikovaný tým, který přistupuje k nemocnému a jeho rodině komplexně. To znamená, že se soustředí na bio-psycho-socio-spirituální stránku života. Naše péče tak pomáhá rodinám, které chtějí strávit poslední chvíle s blízkým nemocným přímo v prostředí jejich domova," vysvětlila ředitelka organizace Nejste sami mobilní hospic Kateřina Tichá.

Ve svém přístupu vychází hospic z úcty k životu a klientům se snaží poskytnout úlevu od bolesti.

„Považujeme umírání za přirozený proces. Chceme pozitivně ovlivnit kvalitu života pacienta, zajistit jeho důstojnost a zmírnit utrpení," doplnil na závěr odborný lékařský garant hospicového zařízení Petr Beneš.