Ve více než šestihektarovém areálu nedaleko Klášterního Hradiska se od roku 2007 také pracuje na odstranění kontaminace, kterou má na svědomí více než stoletá průmyslová činnost.

Například se z podzemní vody odfiltrovalo sedmnáct tun toulenu, který se však ve společnosti nepoužívá od roku 1985. Lidé se mohou ku příležitosti výročí jmenované chemicko-farmaceutické společnosti přijít v sobotu podívat do jejích výrobních prostor.

Bývalý státní podnik Farmakon zůstal do dnes v očích mnoha Olomoučanů velkým strašákem.

Právě ku příležitosti 20. výročí od založení společnosti Farmak chce její vedení představit veřejnosti své útroby.

„Hodláme ukázat, že nejsme žádnou nebezpečnou chemičkou, které by se měli lidé obávat," uvedla Bronislava Poučková, místopředsedkyně představenstva uvedené olomoucké akciovky.

Společnost se na rozdíl od svého předchůdce již nezaměřuje na velkoobjemovou produkci meziproduktů, vitamínů a starších léčivých látek, nahradila ji totiž výrobou generických léčivých látek v menších množstvích s výrazně vyšší cenou.

17 tun toulenu z podzemní vody

Protože se v lokalitě průmyslová chemická výroba datuje již od roku 1934, lokalita byla a částečně stále zůstává kontaminovaná nejrůznějšími látkami. Do jejich odstraňování se po letech průtahů pustili v roce 2007.

„Probíhá první etapa. Účinnost sanace se již projevila zejména mimo areál společnosti, kde se znečištění podzemních vod výrazně snížilo," uvedl Luděk Minář, generální ředitel.

Marie Davidová, vedoucí odboru životního prostředí Farmaku poznamenala, že společnost, která se o sanaci podzemní vody stará, zachytila 17 tun toulenu, 3,6 tun chlorbenzenu a 1,8 chlorovaných uhlovodíků.

Kromě podzemní vody se také pracovalo na sanaci kanalizace, bourali se kontaminované budovy.

„Demolice budou pokračovat i ve druhé etapě. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele sanačních prací," uvedl Minář.

Na zásahy přispívá ministerstvo financí ve výši 183 milionů korun. Limity, které stanovila Česká inspekce životního prostředí by měly být v areálu dosaženy koncem roku 2015.

Do odklidu ekologických zátěží investuje také sama společnost. Kromě toho se do dlouhodobého hmotného majetku podle předsedy představenstva Jiřího Žáka investovalo od roku 1996 více než 750 milionů korun. Jednalo se zejména o výrobní prostory a zařízení, energetická zařízení, sklady a laboratoře výzkumu a vývoje i kontroly jakosti.

„Letošním roce zahájíme stavbu nové výrobní haly. Většina investic, zejména ty, které se týkají výroby, energetiky a skladování, přinášejí zásadní zlepšení ve vztahu k ochraně životního prostředí," podotkl Žák.

Připomněl také devastaci areálu, kterou způsobily povodně v roce 1997.

O tom, jak to ve Farmaku vypadá, jaké jsou zdejší laboratoře a co všechno se vlastně v podniku vyrábí se dozví ti, kdo přijdou do chemičky v sobotu 22. září. Od 9 do 12 hodin zde bude probíhat den otevřených dveří.