Podle soudu ho rektor do funkce jmenovat nemusí, nemusí se mu ani omlouvat a univerzita mu nemusí platit požadované odškodné.

Beneda případné odvolání zváží až po prostudování písemného vyhotovení rozsudku, zástupci univerzity jsou s verdiktem spokojeni.

„Od počátku jsme měli za to, jako Univerzita Palackého, že rozhodnutí rektora, který nejmenoval Iva Benedu děkanem Právnické fakulty bylo jednak správné a jednak zákonné. Svědčí o tom následující vývoj na fakultě. Jsme rádi, že i soud uznal, že rozhodnutí bylo zákonné,“ řekl proděkan fakulty a zmocněnec UP Filip Dienstbier.

Beneda požadoval, aby soud rozhodl, že rozhodnutí rektora bylo nezákonné, a byl do funkce jmenován. Žádal také odškodnění dvě stě tisíc korun a omluvu v celostátních médiích.

„Rektor je oprávněný, nikoliv povinný jmenovat děkanem kandidáta, kterého mu navrhne akademický senát. Záleží na jeho úvaze. Soud má za to, že nedošlo k porušení zákona o vysokých školách, rektor využil svého práva. Proto není ani důvod vyhovět žádosti žalobce na omluvu či úhradu odškodnění,“ řekla soudkyně Jaroslava Jechová.

Beneda: Diskriminace kvůli nízkému věku

Beneda, který nyní pracuje na ministerstvu zdravotnictví, ani jeho právní zástupce, se ke kauze odmítli blíže vyjádřit.

„Dokud neobdržíme písemné vyhotovení, tak se nebudeme vyjadřovat. Zda se budeme odvolávat je zatím předčasné říct,“ řekl novinářům po zasedání soudu Ivo Beneda, který se také snažil prokázat, že jej univerzita diskriminovala kvůli jeho nízkému věku.

Podle soudu se však nic takového neprokázalo. V době, kdy se o funkci ucházel měl třicet jedna let.

Přitom jeho předchůdce, Michal Malacka, nastupoval do funkce děkana Právnické fakulty v devětadvaceti letech.

„Obdobně pan doktor Bartoň, který byl vrstevníkem pana magistra Benedy, dříve zastával post proděkana fakulty. Navíc mluvit ve třiceti jedna letech o diskriminaci z důvodu nízkého věku v dnešní společnosti, kdy i ministři jsou mladšího věku, je poněkud zvláštní,“ poznamenal Dientsbier.

Děkanem student prvního ročníku?

Podle právního zástupce univerzity Martina Vališe spor sledovaly i další univerzity.

„Pokud by soud rozhodl opačně, znamenalo by to, že zákon o vysokých školách by soud vykládal tak, že rektor nemá možnost volby a musí každého navrženého kandidáta jmenovat. Tudíž by se děkanem teoreticky mohl stát i student prvního ročníku. Takové rozhodnutí by bylo možné považovat za zásah do autonomie rozhodování rektora a šlo by o precedens. Podle nás ale rektor musí mít právo volby,“ uvedl advokát.

Důvodem sporu byla kandidatura Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Benedy na post děkana Právnické fakulty UP v roce 2007.

Akademický senát fakulty jej za jeho vlastní účasti doporučil jako kandidáta na tuto funkci. Tehdejší rektor Lubomír Dvořák jej ale odmítl jmenovat.

Důvodem byla především nedostatečná odborná kvalifikace, vědecká, pedagogická a manažerská zkušenost a reputace kandidáta v odborné obci.

Dalším důvodem byla pochybnost rektora o legalitě či korektnosti volby kandidáta, v níž Beneda jako člen Akademického senátu fakulty, na rozdíl od protikandidátky, sám hlasoval.

Petra Opletalová a ČTK