První místo získala po vyhodnocení dat ve všech čtyřech posuzovaných oblastech.

Do absolutního vítězství armádního zdravotnického zařízení se promítlo vysoké hodnocení pacienty lůžkových oddělení, ambulancí a zaměstnanci.

Odborníci zkoumali i hospodaření nemocnic, včetně zadluženosti nebo průměrné mzdy.

„Mám velkou radost, je to velmi významné prestižní ocenění. Hodnotí se spokojenost ambulantních i hospitalizovaných pacientů, spokojenost zaměstnanců a finanční zdraví nemocnice a ve všech parametrech jsme tedy museli mít velmi dobré výsledky,“ reagoval ředitel vojenské nemocnice Martin Svoboda.

Ocenění pro všechny

„Je to ocenění práce lékařů, sester, lékárníků a ostatního zdravotnického personálu, ale i nezdravotnických podpůrných služeb, na které se často zapomíná, ale bez kterých by nemohla žádná nemocnice správně fungovat, tedy stravování, logistika, údržba a úklid a velmi významné ekonomické oddělení. Když vím, jak ve prospěch našich pacientů pracují, je to ocenění naprosto spravedlivé,“ dodal.

Do projektu Nemocnice ČR 2018 bylo zapojeno 155 nemocnic. Průzkum probíhal od února do srpna.

Odborníci komplexně vyhodnocovali čtyři klíčové oblasti a podle finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců sestavili konečný žebříček.

„Výstupy projektu poskytujeme zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice,“ sdělil Daniel Vavřina zakladatel organizace HealthCare Institute.

Hospitalizovaní pacienti se v průzkumu vyjadřovali třeba k tomu, zda jim byl srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby, jestli personál zareagoval včas, když jej přivolal.

Roli hrála také spokojenost s kvalitou podávané stravy. Pacienti v ambulancích hodnotili celkovou úroveň ošetření či včasnost reakce personálu na případné pocity bolesti.

Vysoké investice

Vojenská nemocnice Olomouc v posledních letech hodně investovala.

Pořídila špičkové CT, nově vybudovala oddělení následné intenzivní péče pro dětské pacienty, spustila vlastní magnetickou rezonanci.

Nakoupila nové sanitky a vybudovala nové parkoviště v areálu v Pasteurově ulici.

Drží si personál

Na rozdíl od některých nemocnic se nepotýká s fluktuací personálu a nedostatkem odborníků.

„Sestry a ostatní nelékařský personál máme téměř na 100 procentech počtů, u lékařů na 97. U lékařů však úplně klidní nejsme, každý šestý se blíží nebo je v důchodovém věku a podmínky pro vzdělávání mladých kolegů jsou stále náročnější. Nicméně žádné oddělení jsme uzavřít nemuseli. Dodrželi jsme všechny závazky plynoucí z vládních nařízení a zvyšovali platy bez zásahu do osobních ohodnocení,“ popisoval ředitel Svoboda.

Další plány

V příštím roce chce nemocnice sjednotit operační obory do areálu na Pasteurově ulici.

„To znamená přesunutí ORL do nově projektované přístavby stávající budovy,“ vysvětlil Svoboda.

Nemocnice by ráda pokročila v adaptaci prelátské zahrady pro lepší dostupnost parkovacích míst u Klášterního Hradiska.

„Budeme jednat o dalším prohloubení nabídky péče pro novodobé válečné veterány včetně zřízení veteránského komunitního centra,“ naznačil další plány.

Vojenská nemocnice byla založena v roce 1748 a je nejstarší vojenskou nemocnicí na území někdejšího Československa.

Zdravotnické zařízení, které sídlí v objektu národní kulturní památky Klášterní Hradisko, má zhruba 270 lůžek.

Ročně hospitalizuje kolem sedmi tisíc pacientů a dalších 36 tisíc je ošetřeno v ambulancích. Z toho je 12 až 32 procent aktivních vojáků.

Nejlepší nemocnice ČR 2018 z absolutního hlediska (hodnoceny byly nemocnice, u kterých byla relevantní data pro všechny čtyři posuzované oblasti zároveň)
1. Vojenská nemocnice Olomouc
2. Karvinská hornická nemocnice
3. Oblastní nemocnice Kolín
4. Nemocnice Strakonice
5. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Z Olomouckého kraje bodovala i hranická nemocnice Z Olomouckého kraje bodovala také Nemocnice Hranice, která skončila z pohledu hospitalizovaných pacientů na první příčce v hodnocení srozumitelnosti navrženého postupu léčby. Vysoko hodnotili její hospitalizovaní pacienti také to, zda si personál ověřuje jméno před podáním léku nebo chystaným zákrokem.