SZÚ uvedl v poslední zprávě za říjen letošního roku nárůst dvou případů HIV na Přerovsku. Muž a žena se nakazili při injekčním užívání drog.

Celkem od ledna do posledního října nově přibylo v Olomouckém kraji sedm případů. Statistiku vede SZÚ podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Žádná jména ani adresy. Od roku 1985, kdy se tyto případy začaly podchycovat, zaznamenal dohromady 86 nemocných s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji.

Olomoucký region patří mezi oblasti s nižším výskytem HIV infekce – na Zlínsku eviduje SZÚ do konce října letošního roku 60 případů, na Pardubicku 70, ovšem v Moravskoslezském kraji 231 a na jižní Moravě 276. Nejvyšší počet zaznamenala Praha – 1736. Dlouhodobě dominantním rysem výskytu HIV infekce v Česku je vysoký podíl homosexuálního přenosu.

Do olomoucké poradny prevence HIV/AIDS, která sídlí v budově Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, přicházejí nejen sexuální menšiny, ale i heterosexuálové, kteří si dopřáli rizikové dobrodružství během pobytu v zahraničí. Čína, Vietnam či Thajsko jsou destinace, které podle odborníků uvádějí nejčastěji.

Vše probíhá anonymně

„Přišel muž mladého věku, jenž počátkem léta odjel do Asie, kde si dopřál erotickou masáž – se vším všudy. Byl vystrašený, uzlíček nervů. Probrali jsme celou situaci a následoval odběr krve,“ popisovala jeden z posledních případů Hana Kabátová, vedoucí olomoucké HIV/AIDS poradny.

Domů odešel s lístečkem, na který lékařka napsala "jeho" číslo. Pohovor i vyšetření jsou v poradně anonymní. Pod číslem je evidován vzorek odebraného biologického materiálu. Ten ještě týž den putoval do laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Za týden se zájemce o vyšetření dozví výsledek.

Kabátová radí každému, kdo si není jistý, zda se nemohl nakazit, aby si nechal provést diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se však vytvářejí zpravidla dva až pět týdnů po nákaze.

„Pokud má být výsledek testu skutečně prokazatelně spolehlivý, pak musí uplynout nejméně dva měsíce od rizikového chování,“ vysvětlila vedoucí poradny, kde je testování nejen anonymní, ale také bezplatné.