Personalisté jednotlivých radnic totiž tvrdí, že úředníků přibývá především kvůli narůstající agendě – například nově zavedenému bodovému systému v dopravě nebo vydávání výpisů z rejstříků trestů na pobočkách Czech Pointu. Některé radnice však mezi své zaměstnance počítají také třeba pracovníky knihoven nebo jeslí.

Nejvíc lidí přibylo na radnicích při reformě veřejné správy po zrušení okresních úřadů. Jejich povinnosti převzal částečně nově vytvořený krajský úřad a také takzvané pověřené úřady, které se na Olomoucku staly součástí radnic většiny měst. Jen na olomouckém magistrátu z toho důvodu v roce 2003 přibylo 196 pracovních míst.

„Počty mohou být během let rozličné také proto, že například Olomouc zahrnuje do těchto čísel zaměstnance zabývající se projekty Evropské unie, ale také pracovníky v jeslích, středisku rozvozu stravy, Azylovém domě a Domovu pro ženy a matky s dětmi,“ uvedla Vlasta Leštinská, vedoucí personálního a právního oddělení olomoucké radnice.

V Litovli do této statistiky městského úřadu spadají například pracovníci místní knihovny nebo muzea. V Olomouci patří zase mezi zaměstnance magistrátu také strážníci.

„Jelikož vykonáváme činnosti, jejichž převážná většina vyžaduje přímý kontakt s občany, musíme operativně reagovat nejen na změnu legislativy, ale i aktuální potřeby. To znamená, že takováto místa nejen zřizujeme, převádíme jinam, ale i rušíme,“ dodala Leštinská.

Některé úřady si nechaly vypracovat také personální audity s cílem zjistit, jestli nezaměstnávají zbytečně velký počet lidí. „Audit byl podrobný a prokázal, že nemáme naddimenzované počty úředníků. Provedla jej nezávislá firma, která vzešla z výběrového řízení,“ řekla mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

Žádné jiné město v okrese si podobný audit vypracovat nenechalo. Olomoucký magistrát však v roce 2005 prošel takzvaným procesním auditem, který měl najít rezervy v činnosti pracovníků a odborů radnice.

Statistiky mohou být ošidné


Olomouc - Pokud bychom chtěli zjistit, jak se za posledních pět let změnily počty úředníků, můžeme vzít jako výchozí data takzvaná funkční místa.
Problém je však v tom, že takováto papírová statistika může být zavádějící a nekopíruje počty zaměstnanců. Funkční místo totiž nemusí být vůbec obsazeno a na druhou stranu jej mohou zabírat i dva lidé, pokud pracují na poloviční úvazek.
„Druhý případ bývá častý zejména kvůli částečné invaliditě zaměstnance nebo v případě matek s malými dětmi, které nechtějí časově náročnou práci,“ uvedla Vlasta Leštinská, vedoucí personálního a právního oddělení olomoucké radnice.

Srovnání


Počty pracovních míst 2002 2007
Krajský úřad 245 499
Magistrát města Olomouce 553 787

Zdroj:
oba úřady