Vedoucí oddělení památkové péče olomouckého magistrátu Vlasta Kauerová o rekonstrukci Národního domu.

Rozhovor

Pokud byste měla shrnout dosavadní práce a přístup investora?
Stručně: značně problematické.

Jaké podmínky jste si kladli při schvalování rekonstrukce? Myslím v roce 2005?
Stavební povolení vydané v?roce 2005 pro vlastníka Národní dům Olomouc, a.s., (pozn red: dřívější vlastník ) je stále platné. Naše rozhodnutí připustilo rekonstrukci pouze za splnění několika podmínek : konečné řešení fasád bude návratem do 20.?let 20. století v souladu se závěry stavebně historického průzkumu, tj. na fasády se vrátí bosáže, římsy a další architektonické detaily. Byl stanoven požadavek na zachování všech historických dochovaných detailů – podlah, světel, výzdobu sálů a stěn.

Vlastník se však změnil…
Ano. Došlo ke změně vlastníka – nyní je to sice opět Národní dům, a.s., ale vlastníci společnosti jsou jiné fyzické osoby. V roce 2008 bylo jimi požádáno o změnu stavby před dokončením. Naše závazné stanovisko v této věci změnu připustilo: vestavbu výtahu, nové schodiště, změnu dispozic v 1. PP a 1. NP, stanoven byl i rozsah a podoba přístavku ve dvoře.

Pak přišly problémy s archeologickým průzkumem. Ty trvají dodnes, pokud vím…
Ano, v minulém roce začal archeologický průzkum na vyklizené ploše dvorku po demolici dožilých užitkových budov. Došlo však k poškození archeologického naleziště ze strany vlastníka použitím těžké techniky. Magistrát v?souladu se zákonem o památkové péči podal ve věci trestní oznámení, které policie prošetřila a odložila. Krajský úřad jako příslušný orgán pak vlastníkům uložil pokutu. Průzkum dvora není dodnes ukončen.

Můžete sdělit, jak je to s podzemním parkovištěm ve dvoře Národního domu?
Letos investor požádal o změnu projektu. Původně ve stavebním povolení z roku 2005 bylo povoleno tzv. liftové stání, nyní nám byla předložena jeho změna na patrové podzemní parkoviště.

Jaký je váš postoj?
Zamítli jsme. Především z důvodů nedokončení archeologického průzkumu a nevyhodnocení významu nálezů. Vlastní realizací takového parkování se tedy památková péče zatím ani nemohla objektivně zabývat.

V souvislosti s bankou v přízemí se spekuluje, zda záměry vůbec počítají s otevřením kavárny, jak byli Olomoučané v těchto prostorách desítky let zvyklí.
Nevím. Na tuto otázku sama neznám jednoznačnou odpověď. Jednou z variant údajně bylo podle původního sdělení vlastníka, že by kavárnu provozovala sama banka.

ČTĚTE TAKÉ:Národní dům: majitelé slibují banku i kavárnu

Úpravy související s působením peněžního ústavu jste schvalovali?
Například reklamní označení Raiffeisenbank na fasádě jsme povolili za podmínky, že předložený návrh bude částečně upraven. Jak jsem již zmínila v souvislosti s interiérovými úpravami, zatím není náš souhlas ani s případným předčasným užíváním či kolaudací prostor banky, neboť jsme o vydání závazného stanoviska v této věci nebyli požádáni.

To se asi investorovi nelíbí…
Jeho tvrzení, stejně tak tvrzení banky, že nemáme oprávnění se k úpravám interiéru vyjadřovat, není pravdivé. Jedná se o objekt na území památkové rezervace a i tady máme zákonné zmocnění se k úpravám vyjadřovat.