Radikální krok zdůvodnil rektor zejména porušením norem týkajících se ochrany osobních údajů a realizace práv průmyslového vlastnictví na UP, porušením zákoníku práce a poškozováním dobrého jména univerzity. Univerzita zároveň podala trestní oznámení. Děkan s výpovědí nesouhlasí a chce se bránit právní cestou.

„Vedení naší univerzity považuje řádné nakládání s osobními údaji zaměstnanců a jejich ochranu za mimořádně významné, stejně jako považuje za zásadní respektování ochrany průmyslového vlastnictví univerzity. Nezbývá mi jiná možnost než vyvodit pracovněprávní odpovědnost dotčených osob, a to včetně děkana přírodovědecké fakulty,“ citoval rektora Martina Procházku univerzitní web.

Trestní oznámení

V rovině trestněprávní má celou věc posoudit policie a další orgány činné v trestním řízení.

Univerzita v úterý informovala, že podala v této věci trestní oznámení. „Chtěl bych říct, že mě tato situace vůbec netěší. Byly mi ale sděleny velmi závažné okolnosti, po kterých proběhla opravdu pečlivá analýza, a musím konstatovat, že při posouzení všech skutečností jsem konal tak, jak jsem konat musel,“ uvedl v úterý k odvolání děkana rektor Martin Procházka a zároveň odmítl, že by rozhodnutí souviselo s jednáním Akademického senátu UP, který před několika dny řešil rozdělování majetku mezi přírodovědeckou fakultou a vysokoškolským ústavem.

Výpověd je prý v rozporu se zákonem

Děkan Kubala s výpovědí nesouhlasí a bude se bránit právní cestou. Skončit má k 31. prosinci letošního roku.

„Důvody, které jsou uvedené ve výpovědi, považuji za účelové, zmatečné a z velké části na úrovni hypotetických hrozeb, které by teoreticky mohly vést k újmě UP. Rektorem vznášená obvinění odmítám a nejsem si vědom, že bych porušil nějaké normy. Budu se bránit žalobou,“ reagoval Kubala.

Výpověď je podle děkana podána v rozporu se zákonem.

„Důvody uváděné rektorem u soudu neobstojí,“ je přesvědčen Kubala.

Spor kvůli CATRIN

Na UP se rozhořel spor kvůli návrhu na vypořádání majetku mezi přírodovědeckou fakultou a Českým institutem výzkumu a pokročilých technologií UP (angl. zkratka CATRIN, pozn. red.). Přírodovědci nesouhlasí s návrhem, aby část prostor i vybavení předali do správy CATRIN. Transfer majetku by podle kritiků z fakulty mohl vážně ohrozit fungování několika chemických kateder a výuku studentů. Jedná se o desítky laboratoří, včetně přístrojového vybavení.

Rektor po mnoha jednáních s fakultou a ústavem předložil návrh, který měl nastavit pravidla budoucího užívání majetku univerzity mezi přírodovědeckou fakultou a CATRIN. Akademický senát UP ale návrh koncem září nepřijal.

Nesouhlas vedení fakulty s navrhovaným zněním tehdy přišla podpořit i část zaměstnanců a studentů fakulty.

Ústav CATRIN začal fungovat v roce 2021. Ústav vznikl integrací týmů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů PřF a Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP. Od samého vzniku jej provázejí spory.