Samotnou podobu budovy nazvané podle investora Namiro nechtěl hodnotit žádný z architektů, které Olomoucký deník oslovil.

Pouze dva odborníci se v souvislosti s tématem vyjádřili k problematice, která rámuje pravidla pro novou zástavbu ve městě.

Uznávaný olomoucký architekt Otto Schneider upozornil, že Namiro stojí na velmi lukrativním pozemku.

„Urbanisté jej po desetiletí ochraňovali před podobnými záměry," naznačil s tím, že politické skupiny ve vedení města mají pravděpodobně na prvním místě své investiční zájmy a nikoli sílu napravovat chyby z minulosti.

„Souvisejícími chybami jsou polistopadová hospodaření s pozemky v přednádraží a na třídě Kosmonautů. Je zcela jisté, že vynikající administrativní komplex na jednom místě mohl vzniknout právě naproti bývalému okresnímu úřadu včetně jeho samotného a dalších budov. To by ovšem do hry nesměly vstupovat buď soukromé zájmy nebo absence prozíravosti, vůle a možná další věci," poodhalil Otto Schneider.

Špatné řešení: přednádraží i trasa tramvaje

Martin Horáček, odborník například na architekturu 18.–21. století a dějiny památkové péče, zase sdělil, že klíčovým problémem olomoucké architektury není sklon jednotlivých architektů k takovému či onakému stylovému ztvárnění.

„Jde o zacházení s městem jako takovým, s jeho pozemky, s rozmístěním funkcí a kapacit, s výškovou a objemovou regulací. Člověk nemusí být specialista na architekturu, aby odhalil největší slabiny výstavby v Olomouci v posledních dvaceti letech," uvedl Martin Horáček.

Jako příklady špatného využití uvedl řešení olomouckého přednádraží či trasování nové tramvajové trati přes málo osídlené území a zmínil také nevhodnost umístit úřad práce na Tabulový Vrch, který znehodnotí předchozí investice a cenu nemovitostí v přilehlých lokalitách.

Polyfunkční dům Namiro v Hynaisově ulici

Polyfunkční dům Namiro v Hynaisově ulici. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Vezmou ho Olomoučané za svůj?

Polyfunkční dům Namiro zatím čeká na své uživatele.

„Zatím kolem něj chodí lidé se zvědavostí, očekáváním, ale také s přirozeným despektem k věci, která sem ,přece nepatří', protože tu před tím ,přece nebyla'. Zatím v ní nepulsuje život. Zatím neslouží. Je novotvarem, na který si musí lidé teprve zvyknout," vysvětlil spoluautor architektonické podoby novostavby Stašek Žerava z olomouckého ateliéru Bonmot.

„Kvalitu architektury musí prověřit především její provoz, praktické užívání, ne pohled přes staveništní plot. Až čas ukáže, jestli polyfunkční dům Namiro přijmou Olomoučané za svůj, anebo ne," uzavřel architekt Namira.

ČTĚTE VÍCE: Nový magistrát budí rozpaky. Chtěli jsme vybočit z řady, říká architekt Namira