Výměnu náměstků však musí ještě schválit zastupitelstvo města Olomouce přibližně za měsíc na svém nejbližším zasedání.

Sám Holpuch, profesí informatik, neočekává nějaké velké změny v politické linii, ale chce se více zaměřit na rozvoj turismu či třeba vylepšení internetové prezentace města.

„Protože bych měl přebrat funkci po svém stranickém kolegovi, nepředpokládám, že vznikne velký prostor pro změnu pohledu na politické směrování. Nicméně je pravdou, že bych se chtěl ve své nové funkci zaměřit například na cestovní ruch. Je také pravděpodobné, že bych měl převzít odbor informatiky, kde bych zase rád velkou pozornost věnoval prezentaci města na internetu, co na druhou stranu úzce souvisí i s cestovním ruchem,“ naznačil Jan Holpuch.

Očekává se, že by v radě města mělo dojít také k přeskupením rezortů, které má v současnosti ve své kompetenci ODS. Podrobnosti však Holpuch nechtěl specifikovat.

„Jsem v důchodovém věku amůj zdravotní stav mě vede k tomu, abych omezil svoje pracovní povinnosti,“ uvedl k svému odchodu Vladimír Pokorný, který by měl za předpokladu, že s tímto krokem bude zastupitelstvo souhlasit, i nadále zůstat členem rady města.