„Dřevěné sochy zde byly umístěny k 700. výročí od povýšení Náměště na městečko s právem výročních trhů. Jedna ze soch připomíná právě Jana Lucemburského, který Náměšť takto významně povýšil,“ připomněla kastelánka Jitka Vychodilová.

Sochy vytvořil řezbář a karikaturista Pavel Dlabal ze Senice na Hané. Společnost panovníkovi dělají kněz a někdejší rychtář.

Pozůstatky hradu postaveného v roce 1252 Milíčem II. najdou turisté nedaleko zámecké kaple Nejsvětější Trojice. Vede k nim dřevěná lávka, kterou městys nechal vybudovat.

Titul městečko, městys, používala Náměšť na Hané až do 50. let 20. století. Poté totalitní režim tento název zakázal používat.