Naštvali tím těžební společnost? Nehrozí místo zvelebování břehů oplocení jezera, jak je to běžné na jiných lokalitách, kde těžké stroje dobývají surovinu z vody? „K závazkům se hlásíme, i když lidé v referendu rozhodli, jak rozhodli… V září budeme skládat účty, co jsme za rok splnili,“ poukazuje v rozhovoru pro Deník Vesselin Barliev, manažer pro komunikaci s veřejností společnosti Cemex.

Na Nákle se rozjíždí letošní rekreační sezona. Chystáte se na nápor turistů? Co to vlastně znamená pro těžaře - majitele pískovny?
Jako správci celé lokality se musíme připravit. Letos jsme se ještě více zaměřili na bezpečnost rekreantů. Tuto oblast jsme se rozhodli hodně posílit. Je to pro nás priorita číslo jedna.

Kvůli tragédii, kdy přesně před rokem utonul na Nákle mladý muž?
Taky.

Jak toho chcete docílit? Jezdí sem tisíce lidí…
Chystáme několik přednášek v průběhu sezony, omezení současného počtu vodních plavidel na jezeře a současně školení těch, kteří si půjčí byť jen paddleboard. Taky omezení doby, po kterou je možné pořádat taneční párty na břehu a podobně. 

Přednášky budou kdy a na jaké téma?
O víkendech přímo na Nákle. Lidé se dozví základy první pomoci při různých situacích, které mohou nastat na břehu i ve vodě. Dorazí odborníci a tady na místě budou lidem ukazovat, jak postupovat. Lekcí bude několik. Lidé se o nich dozvědí z letáčků, které budeme distribuovat.

Jak to letos bude na Nákle s možností koupání a využívání populárních paddleboardů?
Jednali jsme se Státní plavební správou a plocha pro rekreaci je viditelně vymezena bójkami. Mimo tuto oblast probíhá naše aktivní činnost, je tam těžká technika, a návštěvnici tam nesmí - plavat ani používat surfy nebo jiná plavidla.
Letos jsme se rozhodli omezit počet plavidel. V jednom okamžiku nesmí být na vodě ve vymezené části více než 25 paddleboardů. Provozovatelé půjčoven mohou mít 20 a pět si smí lidé přinést. Pokud bude pronajato 10, zbytek do 25 smí mít návštěvníci vlastní. Ale! Letos poprvé budeme vyžadovat, aby tito lidé prošli školením u poskytovatelů této služby. Dostanou náramek, budou zaregistrování, že byli proškoleni a smí vyrazit do vody. Provozovatelé vodních sportů a půjčoven na pláži budou hlídat, aby počet těchto plavidel na vodě v danou chvíli odpovídal povolenému počtu.

Pokud jde o Vizi 2050, jak jste ji představovali lidem před referendem. Co z ní zbylo po referendu? Hlásíte se k těm slibům?
Jistěže! Mohli bychom třeba oplotit areál, jak je to jinde, ale to my nechceme. Chceme spolupracovat s obcí a hlavně dát lidem možnost využívat k rekreaci toto nádherné místo.

Slíbené změny?
Už jsme o 60 procent zredukovali počet karavanů. Bylo jich dříve tolik, že lidem bránily v přístupu k vodě. Bylo to kritizováno - my jsme zareagovali. Zorganizovali jsme to tak, že nejenže je mezi karavany určitá vzdálenost a počet je nižší, ale majitelé podle podepsané smlouvy musejí dodržovat bezpečnost a čistotu. Vylepšili jsme systém sběru a odvozu odpadků.

Avizovali jste parkovací plochy a bezpečnější automobilový provoz. Něco z toho se podařilo zajistit na letošní sezonu?
Parkovací plochu připravujeme na pozemcích na začátku areálu ve směru od Nákla. Půjde o rezervu pro případ naplnění stávající kapacity. Zajistíme tak nově několik stovek míst.

Jaké budou ceny?
Velmi přijatelné. Na korunu přesně to ještě stanoveno nemáme, ale bude to plus minus sto korun na celý den.

A co bezpečnost na silnici?
Je dohoda s obcí a Policií ČR. Budou sem zajíždět hlídky a tvrdě pokutovat. Není možné porušovat předpisy: stát, kde se nesmí, nedodržovat rychlost. Lidem se tedy vyplatí využívat parkovací plochy. Bude to levnější než pokuty a bezpečnější pro všechny.

Na Nákle startuje sezona s několika změnami:

Fotogalerie: Náklo sezona těžaři opatření

Kritika byla i kvůli tanečním akcím, které rušily místní. Bude v tomto něco jinak?
Ano. Jsme domluveni s organizátory těchto masových akcí, že párty a festivaly skončí do 22 hodin. Výjimku si mohou dohodnout jedině přímo s obcí. Pokud pořadatelé nebudou dodržovat dohody, riskují, že tady skončili, prostě s nimi rozvážeme smlouvu o nájmu.
Tady bych chtěl apelovat, aby si rekreanti a návštěvníci těchto akcí uvědomili, že alkohol zkresluje jejich možnosti. Ve vedru opilí skočí do studené vody a může být problém, navíc ve tmě je záchrana tonoucího člověka podstatně složitější. Naše zkušenosti ukazují, že ve většině případů úrazů nebo úmrtí v těchto areálech hrál roli alkohol.

Pokud jde o koupání a kvalitu vody na Nákle, sleduje ji někdo?
Ano. Dvakrát za sezonu jsou prováděny odběry a rozbory v laboratoři v Litovli. Hlavně v souvislosti s případným znečištěním z naší průmyslové výroby. I na toto se dohlíží.

Vize 2050 naznačovala krásné úpravy břehů, terasy. Dojde na ně?
Je třeba připomenout, že jde o dlouhodobý plán rekultivace tohoto území. Tyto změny nelze realizovat za pár měsíců. Ani zmiňovanou výsadbu zeleně. Ale jak jsem již zdůraznil, k těmto závazkům se hlásíme, i když lidé v referendu rozhodli, jak rozhodli…
Na podzim, konkrétně v sobotu 2. září, chystáme další setkání s veřejností, kde jsme připraveni skládat účty - co jsme slíbili a co jsme udělali za uplynulý rok.

Můžete připomenout, jak dlouho plánujete těžit na stávající lokalitě? Na jak dlouho ještě máte povolení?
Rád bych nejprve uvedl, že pracujeme na tom, abychom část kameniva v suti, starém betonu, znovu rozdrtili na kamenivo znovu použitelné na stavbách. Něco zkoušíme u Kolína a vypadá to slibně. Nicméně takto získaný materiál není možné využít na stavbě stoprocentně. Platné standardy v České republice povolují maximum 50 procent. A takový beton lze použít jen na někde: u rodinného domu ano, ale u výškové budovy nebo mostovky ne.

Těžit se však musí i nadále. Na stávající lokalitě tedy jak dlouho?
Zhruba deset let. Je potřeba dodat, že počítáme s investicemi do technologie, stroje budou modernější a tím i šetrnější, méně hlučné. Ale stále to bude průmyslová výroba, s níž je spojena určitá zátěž. Tady na Nákle je výhodou, že doprava jde mimo obec. A do budoucna možná budeme vyžívat elektrická nákladní auta, zatím zkoušíme něco v Německu.

Přípravy dalšího těžebního prostoru u Nákla pokračují? Referendum řešilo pozemky obce, zda prostřednictvím nich bude Náklo bránit těžbě, nebo ne. Máte i jiné možnosti?
Máme. Ale z dlouhodobého hlediska je pro nás souhlas a vztah s Náklem klíčový, jsou to naši sousedi.