Vedení města však zatím není rozhodnuté, zda dům prodá po jednotkách nebo jej zájemcům nabídne jako jeden celek.

„O koupi bytu jsem žádala už několikrát. Poprvé v roce 1994, naposled koncem loňského roku. Zatím se mi vždy vracela jen zamítavá stanoviska. Vyjádření k žádosti z loňska jsem zatím ještě nedostala,“ postěžovala si Alena Pulpánová.

„Z radnice jsem se pokaždé dověděla, že dům je součástí památkové rezervace a navíc je zapsaný jako kulturní památka. Jeho odprodej proto není vhodný,“ pokračovala.

V polovině minulého roku se však rada města rozhodla odprodat část ze svých nemovitostí a zařadila mezi ně také dům z počátku osmnáctého století v Sokolské.

"Když o byt žádala pani Pulpánová, uvažovali jsme, že by dům měl zůstat v městském vlastnictví. Pak jsme obdrželi ještě další žádosti a začali jsme se zabývat i možností, že jej odprodáme,“ uvedla náměstkyně olomouckého primátora Hana Kaštilová Tesařová.

„Město se prodejem začalo zabývat při revizi nemovitostí také proto, že o dům projevili zájem provozovatelé jazzového klubu v přízemí. Pro radnici tento dům navíc není příliš lukrativní. Kromě pěti bytů a hudebního klubu v něm totiž také funguje ordinace praktického lékaře, dům pro matky s dětmi v tísni nebo poradna pro drogové závislosti,“ pokračovala náměstkyně primátora.

Systém prodeje zatím není schválený. „Nechali jsme si vypracovat odborné stanovisko, podle kterého budovu tvoří dva celky. Ty budeme zájemcům pravděpodobně nabízet samostatně. Jestli je budeme rozprodávat po jednotkách nebo jako dva celky, rozhodnou zastupitelé možná už na svém prosincovém zasedání,“ podotkla Kaštilová Tesařová.

Pokud by zastupitelé rozhodli, že dům půjde do prodeje ve dvou velkých blocích, mají nájemníci zřejmě tři možnosti: 1. sdružit se a koupit dohromady tu část, kde bydlí; 2. zůstat nájemníky nového majitele; 3. pokud by v domě nechtěli zůstat, může jim radnice podle náměstkyně nabídnout jiné bydlení.

Třetí možnost už město Pulpánové nabídlo. „V půlce letošního roku mi radnice navrhla, abych se přestěhovala do náhradního bytu. Byl sice přímo na Horním náměstí, ale o padesát metrů čtverečních větší a také samozřejmě asi dvakrát dražší. Bylo by to pro mě úplně zbytečné,“ uvedla Pulpánová.

Ona ani obyvatelé dalších městských domů se však nemusejí obávat, že by po prodeji přišli o bydlení.

„Pokud zastupitelstvo rozhodne dům odprodat, změníme všem nájemníkům jejich smlouvy na dobu neurčitou. I když by pak lidé dostali z bytu výpověď, musí jim nový majitel domu zabezpečit náhradní bydlení,“ vysvětlil Roman Zelenka, ředitel Správy nemovitostí Olomouc, která se stará o městské byty.

Nový majitel navíc dům převezme s břemenem regulovaného nájemného. To by mělo platit do roku 2010, ale je možné, že vláda prodlouží regulaci nájemného ještě o další dva roky. „Co bude pak, nikdo zatím neví. Tuto situaci bude muset řešit zákon,“ dodal Zelenka.

Domy na prodej

Záměr odprodat osmnáct domů, mezi kterými je i ten v Sokolské ulici, schválilo zastupitelstvo v polovině loňského roku.
„Poté, co město dokončilo první velký odprodej domů z roku 2004, rozhodlo se na základě revize odprodat další balík nemovitostí. Prošli jsme si popis všech našich domů a rozhodli se zbavit se těch, u nichž jsme neviděli důvod, aby zůstávaly ve vlastnictví města,“ řekl náměstek olomouckého primátora Jiří Martinák (ODS).
Zhruba třetina domů však z původně navrženého balíčku během dalších měsíců vypadla. Zastupitelé usoudili, že z různých důvodů nejsou na prodej vhodné.