Primátor města Antonín Staněk totiž inicioval jednání s armádou o výstavbě provizorního mostu, přes nějž by byla v době absence toho stávajícího vedena automobilová doprava.

Provizorní lávku pro pěší zase vybuduje investor akce, státní podnik Povodí Moravy.

Do plánování stavby montovaného mostu z armádních rezerv začali představitelé olomoucké radnice jednat i proto, že podle jejich informací lávka pro pěší v aktuální podobě investičního záměru nefiguruje.

To však popírá mluvčí Povodí Morava Petr Chmelař: „Od záměru zbudovat u Bristolu provizorní lávku přes řeku Moravu jsme neustoupili. Lávka bude současně sloužit pro přeložení inženýrských sítí. Záměr výstavby mostního provizoria, který v posledních dnech prezentovalo město Olomouc, naopak řeší výlučně automobilovou dopravu,“ uvedl Chmelař.

Jednání o podobě mostu

Podle šéfky komunikace olomouckého magistrátu Radky Štědré si je vedení města dobře vědomo dopadu zbourání mostu na dopravní situaci.

„Odbor koncepce a rozvoje má nyní připravit varianty dopravního napojení provizorního armádního mostu na komunikace v lokalitě Klášterní Hradisko - Lazce. Toto vyhodnocování v současné době probíhá. Stejně tak se musí vyřešit, zda by byl průjezd mostem možný pouze jednosměrně, či obousměrně,“ upozorňuje Štědrá, že všechna jednání jsou zatím pouze na začátku.

15 000 aut denně

Po mostě přes Moravu v Komenského ulici projíždí v současnosti během jediného dne na patnáct tisíc aut.

Stávající mostní konstrukce padne nejdříve během příštího roku během II. B etapy protipovodňových opatření a do dvou let od zbourání bude nahrazena mostem novým.

„Harmonogram prací v současné době společně se zhotovitelem stavby dokončujeme a po projednání s dotčenými stranami s ním také seznámíme veřejnost,“ říká za investora akce mluvčí Chmelař.

Kudy objížďkou?

Doposud plánovaná objízdná trasa pro automobilovou dopravu je vedena z ulice Dobrovského rovně přes ulici Jiřího z Poděbrad a dále přes Masarykovu třídu směrem k nádraží.

Naopak od nádraží mají auta z Masarykovy třídy odbočovat za budovou Vrchního soudu doprava do Husovy ulice. Případný vznik náhradního přemostění by však tyto plány výrazně změnil.