Podle původních představ měly u trati vybudované roku 1872 zmizet části historických objektů postavených v kombinaci zdiva a dřevěných prvků, a s tím kus historie. V Hlubočkách a Domašově nad Bystřicí však nakonec zřejmě nebude zásah tak devastující.

Na rekonstrukci výpravní budovy v Hlubočkách v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Dojde k celkové rekonstrukci.

„Budova se zateplí, ale počítáme se zachováním jejího historizujícího vzhledu,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Nádraží v Moravském Berouně-Ondrášově, 29. ledna 2023
Nádraží v Moravském Berouně je k nepoznání. Kdy bude hotovo?

V rámci rekonstrukce interiéru dojde k určitým dispozičním změnám, a to například zpřístupněním budovy od ulice. Vytápění zde bude zajišťovat tepelné čerpadlo.

„Obnovy se v Hlubočkách dočká i zastřešení nástupiště, které vybavíme novým informačním a orientačním systémem,“ popisoval mluvčí.

Předpokládané celkové investiční náklady byly předběžně stanoveny na 25 milionů korun. Realizace stavebních prací by mohla být zahájena na jaře 2025.

Vedení samosprávy Hluboček přivítalo citlivější přístup k historické stavbě, která je vstupní bránou do této části obce – na Dukle.

„Původně chtěli budovu snižovat, jak to udělali v Moravském Berouně. K tomu nedojde a pokusí se zachovat původní prvky. Podle projektu by měly vzniknout čtyři byty, nyní jsou tam dva větší, což by bylo také přínosem,“ reagovala starostka Hluboček Eva Hasníková.

Eva Hasníková, starostka Hluboček
Hlubočky městem? Nemáme ani náměstí, pobavil nápad starostku

Domašov: turistická ubytovna?

V plánu investiční výstavby je zařazená i rekonstrukce výpravní budovy v Domašově nad Bystřicí.

„S ohledem na zachovaní historického rázu budovy se přehodnotila míra zásahů do objektu a v současné době se hledá vhodný způsob využití opravených prostor, které nevyužije Správa železnic,“ popisoval mluvčí Dušan Gavenda.

Nádraží v Domašově nad Bystřicí, říjen 2021
Zbourají nádraží v Domašově? Obec by chtěla zachovat historický vzhled

Podle Správy železnic se nabízí například možnost zřízení turistické ubytovny s ohledem na potenciál atraktivní lokality v údolí Bystřice.

„Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení by mělo být zahájeno v příštím roce,“ dodal mluvčí.

Hezčí Mariánské Údolí

Rekonstrukce čekají i mladší nádražní budovy na trati. Již v příštím roce by mohly začít práce na obnově v Hlubočkách-Mariánském údolí, kde Správa železnic připravuje odbourání přízemní části s kotelnou a uhelnou.

„Následně proběhne rekonstrukce budovy spojená s podstatnými dispozičními změnami. Přemístí se prodej jízdních dokladů, čekárna i veřejné toalety. S ohledem na energetické úspory objekt zateplíme, nové bude vytápění pomocí tepelného čerpadla a také zde budeme instalovat fotovoltaiku. Zrekonstruuje se i stávající čistírna odpadních vod, zpevněné plochy a pro cestující nainstalujeme nový informační a orientační systém,“ vyjmenovával mluvčí Gavenda.

Předpokládané náklady se pohybují ve výši 21,5 milionu korun.

„Nyní aktualizujeme dokumentaci ke stavebnímu povolení, samotné práce bychom mohli zahájit v polovině příštího roku a dokončit v průběhu roku 2025,“ přiblížil aktuální stav příprav.

Železniční trať Krnov - Olomouc nám slouží už 150 let.
Trať Olomouc - Krnov slaví 150 let. Postavili ji za neuvěřitelné dva roky!

Velká Bystřice: začátek příští rok

Zásah čeká i výpravní budovu ve Velké Bystřici, kde by se mohlo začít s realizací také v příštím roce.

Předběžný odhad celkových investičních nákladů je 21 milionů korun. Dojde k odstranění přízemních přístavků a celkové rekonstrukci výpravní budovy.

„Ta bude zahrnovat vybudování prostor pro cestující, nové prostory pro prodej jízdních dokladů a modernizaci pracovišť provozovatele dráhy včetně zázemí pro zaměstnance,“ představoval proměnu mluvčí.

Součástí rekonstrukce bude i zateplení budovy, výměna oken a dveří, nové vytápění tepelným čerpadlem a instalace fotovoltaických panelů.

„Nový bude informační a orientační systém, počítá se rovněž s úpravou okolí budovy, zajištěním parkovacích míst pro cestující a instalací cyklostojanů,“ dodal.

Nádraží v Senici na Hané, únor 2023
Nádraží v Senici čeká rekonstrukce. Budově vrátí původní ráz z doby výstavby

V současnosti probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.

„Realizaci rekonstrukce předpokládáme od příštího roku do roku 2025,“ informoval Dušan Gavenda.

Podle starosty města Marka Pazdery je dobře, že Správa železnic má snahu objekt zachránit, byť ne ve stávajícím rozsahu.

„Variant bylo už několik: grandiózní projekt celkové rekonstrukce, demolice, prodej. Vloni přišli s variantou, že by se budova zachránila a zůstala v menším rozsahu. Nám se to líbí. Rádi bychom využili část objektu v návaznosti na naši studii dětského, případně dopravního hřiště,“ reagoval starosta.

Nádraží v Jívové
Jívová chce zachránit nádraží, připomíná hotel v Tatrách

Hrubá Voda soukromníkovi. Jívová obci?

Změny budou i na zastávce v Jívové, kde má o hlásku zájem obec. Záměrem Správy železnic je budovu i s funkčně souvisejícími pozemky převést ve veřejném zájmu, případně odprodat. Řeší se pozemky, konkrétně příjezdová cesta.

„Starosta Jívové zájem obce získat do vlastnictví budovu zastávky a okolní bezprostředně navazující pozemky potvrzuje a nabízí také součinnost při řešení otázky přístupové cesty. Příprava převodu proto může pokračovat,“ sdělil mluvčí Správy železnic.

„Dalším krokem bude vypracování oddělovacího geometrického plánu a geometrických plánů věcných břemen a služebností, aby byly chráněny zájmy nejen Správy železnic, ale i nového nabyvatele budovy,“ vysvětloval Gavenda.

Někdejší secesní perla je v kritickém stavu. Olomoucký podnikatel pracuje po koupi nádraží na jeho obnově a oživení - vpravo vizualizace proměny
Nádraží v Hrubé Vodě má zachránce. Podnikatel chce obnovit secesní nádheru

Nádraží v Hlubočkách-Hrubé Vodě je soukromého vlastníka, který připravuje rekonstrukci historického objektu a následné využití prostor v rámci turistického ruchu a přiblížení památky.