Pomineme-li v současnosti rozkopaný prostor přednádraží, jsou první nepříjemností, na kterou handicapovaní či rodiče s kočárky narazí, dva schody u hlavního vchodu do vestibulu nádraží.

Vozíčkáři mohou sice použít nájezdovou rampu u bočních dveří, ty však nemají na rozdíl od hlavního vstupu, automatické otvírání. Bez pomoci druhých se tak do haly nedostanou.

"Z olomoucké radnice však zazněla dobrá zpráva. Přislíbili nám vybudovat v rámci rekonstrukce přednádražního prostoru nájezdovou rampu přímo do hlavního vestibulu, což by bylo výborné,“ těší se Milan Langer z občanského hnutí Spolek Trend vozíčkářů.

Další trable čekají na prostředí neznalé vozíčkáře při hledání cesty k nástupištím

Pátrání po výtahu

Na hlavním nádraží v Olomouci je sice vybudovaný podchod a výtahy za několik milionů, ale nevedou k nim žádné směrovky, které by vozíčkářům pomohly lépe se zde orientovat. Na cestu pro handicapované upozorňuje pouze jedna cedule ve vestibulu.

„Pro nás místní už je to známé, ale obecně na nádraží chybějí šipky k výtahu, i třeba pro staré lidi či rodiče s kočárky,“ řekl Langer.

Také na nástupištích označená cesta k výtahu chybí. Vozíčkář ale také člověk s omezenou pohyblivostí tak často musí požádat o pomoc personál nádraží.

V době přestavby je navíc pohyb po rozkopaném prostoru přednádraží obtížný pro zdravého člověka, natož pro handicapovaného.

„Když jsem doprovázela svou invalidní kamarádku z Prahy, čekal nás v Olomouci na nádraží šok. Chtěla jsem využít taxi, abychom se dostaly domů, ale nevěděla jsem, jak se k nim dostat. Nestály na obvyklém místě. Přejít přes staveniště přednádraží k vozům, kam mě navedla dispečerka, bylo pro nás nemyslitelné,“ stěžuje si Eva Ptáčková z Olomouce.

Dráhy: Pomůžeme, značení doplníme

V každém případě se slečna mohla obrátit na zaměstnance ČD, který by jí poradil, jak se nejlépe dostat tam, kam potřebují,“ uvedla mluvčí ČD Kateřina Šubová.

„Bezbariérová cesta vede od pátého nástupiště k budově krajského úřadu, nebo se dá využít výtahu a podchodu. Nevidíme problém, doplnit ještě další značení, pokud dosavadní nedostačuje, “ doplnila Šubová.

Veronika Kolesárová