V hluku z dopravy převyšujícím limity žijí obyvatelé drtivé většiny obcí Olomouckého kraje. Nová hluková studie, kterou si kraj nechal vypracovat prokázala, že zákonné normy jsou překročeny ve 199 z celkem 216 vesnic.

Jen výměna oken v nejvíce zasažených oblastech kraje si vyžádá přes 900 milionů korun.

„Podle posledních propočtů bude na kompletní protihluková opatření potřeba v celém kraji nejméně 1,7 miliardy korun. To je však částka, která není a nebude k dispozici z vlastních krajských zdrojů,“ sdělil krajský radní pro dopravu Petr Polášek.

Olomoucký kraj má ročně k dispozici na opravu všech svých komunikací jen 300 milionů korun. „Tuto sumu však rozhodně naráz vynaložit nemůžeme. Zcela bychom tím zabrzdili údržbu silnic druhé a třetí třídy. Ročně můžeme z rozpočtu uvolnit maximálně deset milionů,“ odhadl Polášek.

Olomoucký kraj proto nyní připravuje žádost na Krajskou hygienickou stanici o povolení výjimky, závady hodlá odstranit v časovém horizontu asi osmi let.

„Hlukovou studii jsme lidem chtěli původně zpřístupnit už v červnu. Nyní to však vypadá, že výjimku budeme mít vyjednanou o pár měsíců později. Odhaduji, že studii zveřejníme nejdříve v září. Kvůli nedostatku financí na protihluková opatření požádáme o pomoc a dotaci ministerstvo dopravy, od něhož jsme komunikace v roce 2002 převzali. Už tenkrát na mnoha z nich byly problémy s překročením hlukových limitů,“ uvedl Polášek.

Kraj zatím žádost o výjimku na olomouckou hygienickou stanici nepodal, podklady teprve připravuje.

„Žádost jsme ještě nedostali. Jakmile dorazí, výjimku posoudíme a samozřejmě se k tomu vyjádříme. Olomoucký kraj musí například uvést také to, na kterých úsecích jsou limity překračovány, jaké jsou aktuální hodnoty hluku ve dne a v noci a kolik lidí v lokalitách zasažených zvýšeným hlukem žije,“ poznamenal vedoucí odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice pro Olomoucký kraj Karel Freudmann.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Karla Hanzelky by mohl Olomoucký kraj získat finanční prostředky na protihluková opatření například ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„V jeho rozpočtu je pro letošní rok na tzv. staré hlukové zátěže částka 1,2 miliardy korun. Také v příštím roce se počítá s minimálně stejným objemem peněz určených na stávající silnice a dálnice. U nových komunikací se už s protihlukovými opatřeními počítá rovnou při výstavbě. Kraje samotné by však měly mít ve svých rozpočtech na protihluková opatření vyčleněné vlastní peníze,“ uvedl Hanzelka.

Obce, které trápí nadměrný hluk z krajských silnic nebo z dálnic však o dotace na protihluková opatření žádat nemohou. Starostové se musejí se stížností obrátit přímo na vlastníky komunikací a vyžádat si měření hluku.

„Dotaci může získat jen majitel dotčené komunikace. Lidé, kteří stavějí nové rodinné domy přímo u frekventované a již v době výstavby hlučné komunikace si je však musejí odhlučnit sami. Překvapilo mě například, kolik novostaveb vyrostlo v posledních několika letech v těsné blízkosti frekventované komunikace v Křelově na Olomoucku,“ poznamenal náměstek sekce pro realizaci zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury Jiří Novák.