Součástí přemostění na cestě od Baumaxu do Holice budou také cyklopruhy a chodník.

Stavbaři se do práce pustí v červenci a první auta by měla po novém nadjezdu projet na konci roku 2024. Informovala o tom Správa železnic na twitteru.

Most za bezmála 295 milionu korun vybuduje FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby ve společnosti s firmami TOMI – REMONT a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc.

Stavbu přemostění přes koleje, po kterých denně projedou stovky vlaků, olomoucký stavební úřad povolil již v březnu loňského roku.  Řeší přeložku v Holické ulici v délce 468 metrů vybudováním mostu klenoucího se přes koridor a účelové komunikace.

Na mostě o délce 88 metrů se bude jezdit ve dvou jízdních pruzích s vyhrazenými cyklistickými pruhy po stranách. Na římse vlevo projekt počítá s pruhem pro chodce v šířce 1,5 metru.

Součástí povolení je výstavba opěrné zdi, přeložky silnice třetí třídy a účelové komunikace pro zajištění přístupu k nemovitostem v prostoru před stávajícím přejezdem, umožňuje také propojení Holické ulice s Technologickou ulicí. Zahrnuje i účelovou komunikaci pro přístup na pozemky ležící jižně od přeložky silnice.