Stavbaři v rámci protipovodňových opatření rozšířili koryto a díky terénním úpravám se lidé dostanou až k řece Moravě.

Na nové bermě vznikly cestičky, které kromě procházek umožní obyvatelům Olomouce i průjezd na kole či inline bruslích. Na březích řeky byly nově vysazeny stromy a keře.

„U Envelopy jsme již dokončili finální vrstvy cestiček podél břehu, které budou sloužit jako obslužná komunikace, ale častěji také obyvatelům města pro přístup k řece,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Břehy jsou osázené zelení a například na levém břehu vzniklo zcela nové prostředí, kde byl založen park Kavaleristů.

„Zatímco pro nás je klíčová vodohospodářská funkce, vytvořili jsme v Olomouci atraktivní městskou zónu,“ poukázal Gargulák.

Čtvrtá etapa protipovodňových opatření spočívá ve výrazném zapojení přírodě blízkých opatření do celého projektu.
Na jihu Olomouce vzniknou meandry, ostrovy i nové vodní plochy

Náplavky už začnou dostávat dláždění

Zatímco u Envelopy již práce skončily, od ulice Šmeralova až k mostu v ulici Komenského se nepřetržitě buduje. Práce zde probíhají podle harmonogramu.

Stavaři začali zakládat nový most a probíhá příprava výroby nosné konstrukce z oceli, která bude na podzim přes řeku nainstalována. Pracuje se na opěrách mostu na obou březích.

„Mezi mosty provádíme úpravy břehů a zdí, abychom snížili bermy a odkryli pilotovou stěnu, což je na pravém břehu již vidět. Na ni už budeme pokládat kamenné obložení zdí a dlažbu, čímž odhalíme budoucí podobu náplavky. Na levém břehu pokračujeme s ražbou kanalizačního sběrače v okolí mostu Masarykova. Poté budou moci být dokončeny piloty i v blízkosti mostu na ulici Masarykova a přistoupeno k částečnému odbourání stávající stěny a rozšíření koryta i na pravém břehu. Piloty máme hotové již z 90 procent,“ popsal investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Ilustrační foto
Mezi Olomoucí a Přerovem postaví cyklostezku. A kdy dálnici?

Nový most na ulici Masarykova bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celkové délka dosáhne 63,3 metru, široký bude 26,3 metru. Most povede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky.

Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m³/s. Předpokládané dokončení celé stavby je v polovině roku 2022.

„Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Budoucí podoba koryta řeky se už nyní i díky dokončenému úseku začíná rýsovat. Rekonstrukce mostu na ulici Masarykova představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany,“ uzavřel Václav Gargulák.

Vizualizace moderního "domova" pro klienty s poruchami autistického spektra v olomoucké městské části Nové Sady
Na Nových Sadech roste unikátní areál pro klienty s autismem. Takto má vypadat