Neopomněl také poznamenat, že si letos připomínáme 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana a sté výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem.

Současnému olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi kardinál udělil zlatou svatovojtěšskou medaili, a to za obnovu velehradského areálu a velké úsilí o zachování cyrilometodějské tradice. Kardinál rovněž zmínil letošní 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, patronky rodin a první české světice a pozval věřící na Národní svatoludmilskou pouť na Tetín 17. září, jíž vyvrcholí letošní oslavy Roku svaté Ludmily.

V průběhu Večera lidí dobré vůle vládla na západním nádvoří před velehradskou bazilikou nádherná atmosféra.
Na Velehradě se vybralo při benefičním koncertu 1,8 milionu korun

Ve své emotivní promluvě pak Dominik Duka výstižnou zkratkou shrnul, co všechno pro nás Velehrad znamená.

„Velehrad je místo, kde se zrodila naše historie – duchovní, církevní, kulturní, politická. Velehrad, to je také křest svaté Ludmily, to je základ státnosti, nového státního útvaru, který se zrodil po pádu Moravy, tedy Čech, České republiky. Velehrad, to je otec vlasti, který propojí svatého Metoděje a Cyrila v jeden svátek a jmenuje je patrony koruny země České – Čech, Moravy a Slezska. Velehrad, to je také období Balbínovo, které se vrací ke sjednocené církvi a hledá modely, aby se mohla uskutečnit nová jednota křesťanství. Velehrad 1950, to je ztroskotané úsilí zničit církev. Velehrad, to je rok 1968. Velehrad, to je rok 1985 – duben, kdy se 1500 kněží shromáždilo kolem kardinála Františka Tomáška, aby sem pak 5. července přivedli téměř čtvrt milionu poutník. To je náš Velehrad. Velehrad, na kterém vždy z těchto věží vlají prapory státu a církve. A pokud ty prapory budou vlát, tak budeme svobodní, otevření, bez masek,“ upozornil kardinál Dominik Duka.

Helfštýnská pouť,  4. července 2021.
Helfštýnská pouť lámala rekordy. Na hrad zamířily tisíce lidí

Jedním z účastníků pouti a zároveň oceněným medailí České biskupské konference za celoživotní přínos při budování mostů mezi oblastmi vědy a víry, byl astronom Jiří Grygar.

„Mám radost z každé možnosti Velehrad navštívit. Byl jsem tu už snad patnáctkrát. Jezdil jsem sem už za druhé světové války, protože jsme nedaleko odsud, ve Vlčnově měli příbuzné. A jezdili jsme sem také proto, že moje maminka pochází z rodu Stojanů, takže on ten arcibiskup Cyril Antonín Stojan je náš vzdálený příbuzný,“ řekl deníku Jiří Grygar.

Olomoucký pivní festival Beerfest na Korunní pevnůstce - pátek 2. července 2021
Beerfest v Olomouci přilákal davy. Najdete se?

Neuvěřitelné podle něj je, jak ten za komunistů zchátralý Velehrad nádherně ožil.

„Je vidět že to místo má své genius loci, a že tady začaly naše dějiny,“ dodal astronom.

Mezi dalšími poutníky na Velehradě byli také dva mladé páry krojovaných z Kunovic.

„Holky mají na sobě kroj svatební a my kluci sváteční. Rozhodli jsme se, že když se to rozvolnilo, tak sem letos na pouť půjdeme takto ve slavnostním,“ prozradil Kunovjan Patrik Bárta.