Od počátku července provedli desítky neohlášených kontrol a prošetřovali jedno hromadné onemocnění.

Organizátoři tohoto stanového tábora se ihned obrátili na hygienickou stanici, a ta nezjistila salmonelu ani jiného závažného původce zažívacích potíží. Druhý den byly děti v pořádku.

„Šlo zatím o jediný případ hromadného onemocnění. Doufejme, že to tak zůstane," uvedla ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienická stanice Olomouckého kraje Kateřina Žeravová.

Onemocnění se vyskytlo v minulém týdnu na Prostějovsku v době, kdy už pobyt dětí na táboře končil.

„Potíže se projevily po večeři a měly celkem bouřlivý průběh. Do rána odezněly," popisovala hygienička.

Zvracely dvě třetiny táborníků, jak ale hygienici zjistili, původcem nebyl nebezpečný patogen, ale pravděpodobně souhra více faktorů.

„Ve vodě jsme zjistili nedostatky, které byly ihned odstraněny. Na večeři byl těstovinový salát se zeleninou a kuřecím masem, potíže z tohoto pokrmu jsme však neprokázali," informovala Kateřina Žeravová.

Hygienici: Jsme spokojeni

Během „přepadovek" nezjistili hygienici závažnější problém, kvůli němuž by museli nějaký tábor uzavřít.

Kontrol přitom doposud provedli bezmála 80.

Zajímali se především o zdravotní zajištění, stravování, pitnou vodu, podmínky ubytování a osobní hygieny.

Kontrolovali také nastavení programu, aby vedoucí pamatovali na odpočinek táborníků a při horkém počasí na pravidelný přísun tekutin.

„S tím, co jsme zatím viděli, jsme spokojeni. Pokud byly nějaké nedostatky, nebyly závažného charakteru a organizátoři okamžitě zareagovali," usmála se hygienička.

V lese to zvládají dobře

Nejčastěji organizátoři chybovali při skladování a zpracování potravin.

„Nestačí dát jogurty do vykopaného sklípku. Tyto potraviny vyžadují striktní dodržení podmínek skladování při dané teplotě. Tu jsme bohužel ve sklípku nezjistili," zmínila Žeravová konkrétní pochybení.

V Olomouckém kraji je na letošní prázdniny zatím nahlášeno 135 táborů, ve kterých se postupně odrekreuje přes 10 tisíc dětí. V tomto týdnu je v běhu na 40 táborů.

„Většinou jde o zkušené organizátory, kteří vědí, co je potřeba a i když pořádají lesní stanový tábor, opakovaně potvrzují, že paradoxně v těchto nejvíce provizorních podmínkách vedoucí vědí dokonale, jak předcházet rizikům. Jídlo ráno nakoupí, v poledne připraví a nic zbytečně neskladují," poznamenala hygienička.

Pokuty v řádech stovek korun

Celkem hygienici zaznamenali drobná pochybení na 20 táborech. V pěti případech sáhli po sankci v řádu stovek korun.

„Většinou šlo právě o nesprávné skladování potravin a manipulaci s nimi. Vše bylo hned napraveno," uvedla.

V nynějším bouřkovém počasí hygienici uklidňují rodiče, že tábory jsou podchyceny pomocí GPS souřadnic a přehled o jejich umístění mají i hasiči, takže se jim v případě živelní pohromy včas dostane varování a případná pomoc.

„Počasí v posledních týdnech bylo všelijaké a objevily se lokální bouřky. Žádná evakuace však nebyla zapotřebí," uvedla Kateřina Žeravová.