„Omezení odběru povrchových vod je nutné ve veřejném zájmu pro zajištění základní ekologické funkce vodních toků a pro ochranu vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Omezení odběru povrchových vod z Bystřice a jejích přítoků je dále nutné z důvodu zachování odběru pro veřejné zásobování pitnou vodou, pro úpravu vody na vodu pitnou v Domašově nad Bystřicí,“ vysvětlili zákaz úředníci na webových stránkách města.

Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán pro obce: 

Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín.

Zdroj Městský úřad Šternberk

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, omezil nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr v celém správním území ORP z důvodu výrazně nízkého průtoku ve vodních tocích, který se pohybuje na hranici sucha již několik dní.

Zákaz odběru povrchové vody se vztahuje i na držitele platných povolení k odběru povrchové vody.

„Například pro účely odběru pro zemědělství, napájení zvířat, závlahu lesních pozemků a veřejné zeleně, zásobování tábořišť, zalévání zahrad, napouštění bazénů,“ vyjmenovával úřad.

Jediné, na co se zákaz nevztahuje, je dlouhodobě schválený odběr povrchové vody za účelem veřejného zásobování obyvatel pitnou vodou a dále na odběry pro rybníky a vodní nádrže.

Právě povrchová voda z kryta Bystřice slouží po upravení v zařízení v Domašově nad Bystřicí k zásobování obcí Jívová, Hraničné Petrovice, Horní Loděnice a Domašov nad Bystřicí.

Situace mnohde kritická

Situace na větších tocích na Šternbersku je podle odborníků velmi špatná a na drobných místy přímo kritická.

V současné době je na řece Sitce překročen ukazatel hydrologického „sucha“, na řece Bystřici jsou průtoky podle měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) takřka na ukazateli „sucha“.

Situace na drobných vodních tocích je ještě horší. Těmito toky protékají extrémně nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně.

„Z důvodu přetrvávajících klimatických podmínek, vlivem nichž došlo ke snížení průtoků ve vodních tocích, dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů,“ varoval městský úřad.

Velký déšť se nečeká

Z předpovědi ČHMÚ vyplývá, že na Šternbersku výrazněji nezaprší ani v nejbližších dnech, kdy má pokračovat příliv velmi teplého počasí doprovázeného srážkovou činností pouze lokálního charakteru, která nebude schopna dlouhodobě doplnit výrazný deficit vody v krajině.

„Lze očekávat pokračující pokles hladin povrchových vod ve vodních tocích, přerušovanou pouze krátkodobými vzestupy hladin z případných přívalových srážek,“ upozornili odborníci.