Vodu z povrchových zdrojů nesmějí používat lidé na zaléváni zahrad, kropení zeleně ani farmáři pro dobytek. Zákaz vydal Městský úřad Šternberk a vztahuje se i na městské koupaliště, kde si musejí zajistit přítok z podzemního zdroje.

Vzhledem k trvajícímu suchu může opatření trvat i několik měsíců.

„Důvodem zákazu je výrazně nízký průtok povrchových vod v tocích, který se pohybuje pod hranici sucha již několik dní. V současné době je na významných vodních tocích Sitka a Bystřice překročen ukazatel „sucha“.

Situace na drobných vodních tocích je ještě nepříznivější, těmito toky protékají extrémně nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně,“ poukázala mluvčí městského úřadu Irena Černocká.

Omezení odběru povrchových vod je nutné ve veřejném zájmu pro zajištění základní ekologické funkce vodních toků.

V případě Bystřice také kvůli zachování odběru pro zásobování pitnou vodou, pro úpravu vody na vodu pitnou v Domašově nad Bystřicí.

Zákaz je vydán pro obce Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín.