Lokalita o rozloze necelých pěti hektarů se nachází asi jeden kilometr jihovýchodně od Hněvotína na Olomoucku. Izolovaný ostrůvek teplomilné vegetace na vápencové skále devonského stáří je obklopený zemědělsky využívanou krajinou.

Členitý terén vznikl při těžbě vápence v bývalých lomech. Přírodovědci v lokalitě Na skále v minulosti napočítali 260 druhů rostlin, 55 druhů motýlů a 20 druhů mravenců.