Detektor včas rozpozná přítomnost vozidla na přejezdu, když je v činnosti.

V příštím roce by jej technici měli napojit na zabezpečovací systémy, aby strojvedoucí blížícího se vlaku mohl včas zastavit a zabránil hrozícímu střetu.

„V této fázi provádíme pouze detekci překážek, zaznamenáváme a vyhodnocujeme výsledky práce detektoru,“ vysvětloval mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Výstupy z laserového detektoru, jež je umístěn na sloupku v blízkosti železničního koridoru, nejsou zatím navázány na žádné jiné zabezpečovací zařízení.

„Z těchto důvodů není zatím možné, aby detektor zabránil nehodě na přejezdu,“ objasňoval testovací provoz moderní detekční technologie.

Detektor dá stopku strojvedoucímu

Testování detektoru, který na Moravě slouží například ve Studénce, bude podle SŽDC pokračovat i v zimních měsících. Následovat bude jeho napojení na zabezpečovací zařízení.

Uzpůsobeno by to mělo být tak, aby v případě, že na přejezdu uvázne auto nebo se zde vyskytne jiná překážka, okamžitě došlo k přenastavení návěstidel před přejezdem. Návěst stůj by pak neprodleně varovala strojvůdce blížícího se vlaku.

„V roce 2019 bychom chtěli přistoupit do další fáze testů. Výstupy z detektoru by navazovaly na další zabezpečovací systémy a tím by v případě výskytu překážky došlo k zastavení či výraznému zpomalení jedoucího vlaku,“ informoval Illiaš.

O jiné detekční technologii na problematickém úrovňovém křížení komunikace v Holické ulici s frekventovanou železniční tepnou se neuvažuje.

„U 3D infrakamery není možné dosáhnout odpovídajícího stupně bezpečnosti,“ vysvětlil mluvčí.

Nadjezd po roce 2020

Technologie zvyšující bezpečnost na přejezdu by měla sloužit do doby, než závory, které jsou kvůli velkému provozu na koridoru často dole, nahradí nadjezd nad kolejemi. Náklady jsou odhadovány na 250 milionů korun.

Podle posledních investičních plánů SŽDC je předpoklad, že se již toto rozpracované mimoúrovňové křížení na trati Přerov – Olomouc bude realizovat po roce 2020.

Zrušení všech úrovňových přejezdů plánuje SŽDC u staveb na rameni Brno – Přerov. Vlaky by zde měly projíždět rychlostí až 200 kilometrů za hodinu.