Poté, co otevřelo zařízení v Olomouci-Slavoníně, buduje jiná společnost podobný domov pro seniory zacílený z větší části na nemocné s Alzheimeronou nemocí v malé obci Komárov u Šternberka.

Přestože bude otevírat v polovině příštího roku, už má polovinu lůžek obsazených.

Nic na tom nezměnilo ani to, že poslední roky života seniora v privátním domově nejsou laciné.

Zařízení s kapacitou 100 lůžek, z nichž 70 bude se zvláštním celodenním režimem, staví šternberská společnost Domov seniorů Komárov.

Za osmdesátimilionovou investicí stojí prosperující soukromá obchodně-stavební firma.

„Jsme podnikatelé, za což se nestydíme, a za 15 let jsme vygenerovali nějaký zisk, který jsme chtěli investovat. Podobný projekt chystáme již několik let a po průzkumu trhu jsme se rozhodli pro cílovou skupinu, které se chceme věnovat," uvedla jednatelka společnosti Andrea Kantorová, proč na okraji Komárova vyrůstá rozměrná stavba.

V domově chtějí nabídnout dvoulůžkové pokoje a celou řadu služeb.

„Ceník budeme mít až se zahájením provozu, každopádně každého klienta budeme posuzovat podle jeho potřeb a využití fakultativních služeb. Bude záležet na rodině a klientovi, jaké budou chtít využívat," informovala.

Podnikatelský projekt, rodina musí pomoci platit

I když starobní důchody jsou v Olomouckém kraji nejnižší v rámci České republiky, nezájmu o domov pro penzisty a nemocné s Alzheimerem se podnikatelka neobává.

„Pokud není schopen uhradit náklady klient, předpokládá se, že členové rodiny mu pomůžou. Jsme podnikatelský subjekt a nemůžeme doplácet na jednotlivé klienty z vlastního zisku," neskrývala, že jde o soukromý podnik s dlouhodobou perspektivou.

„Bavíme se o sklonku života lidí trpících Alzheimerovou chorobou či demencí, jejichž počty narůstají. Jde o skupinu ve věku 80 až 85 let, kteří v zařízení v průměru stráví rok či rok a půl. Ti to lidé vyžadují celodenní péči, kterou nabízíme a k tomu celou řadu dalších služeb," popisovala Kantorová.

Že jde o finančně velmi dobře promyšlený projekt uznala i banka, která investorovi poskytla úvěr pokrývající 65 procent nákladů.

Provozovatel soukromého zařízení požádá o registraci, aby mohl poskytovat sociální péči, a to nejen pro nemocné.

Poplatek klienta nepokryje náklady

Třetina kapacity bude fungovat jako klasický domov pro důchodce.

Na základě zákona o sociálních službách pak může chtít po klientovi nejvýše 380 korun na stravu a ubytování denně.

Tyto náklady, které platí senior ze starobního důchodu, však nepostačí na skutečné náklady. Ty přesahují 20 tisíc korun.

„Pokud zařízení získá registraci, což je podmínka pro to, aby mohlo legálně poskytovat sociální služby, musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona o sociálních službách, k nimž rovněž patří regulovaná výše úhrady. Je otázkou, jestli rodinní příslušníci či někdo další budou, na základě smlouvy se zařízením, dokrývat potřebu finančních prostředků," uvedl Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci olomouckého krajského úřadu.

„Klientům však musí zůstat 15 procent jejich příjmu. Bavíme-li se o člověku se starobním důchodem 10 tisíc, pak jde o 1500 korun," připomněl.

Odmítnou kvůli chudobě nelze. Oficiálně

Krajský úřad potvrdil, že v Olomouckém kraji je poptávka po místech v domovech se zvláštním režimem významně větší, než stávající kapacita.

Podle Zbyňka Vočky si proto další soukromé zařízení na Olomoucku jistě najde klientelu.

Co ale v případě, kdy senior nemá nikoho, kdo by byl ochoten či schopen doplatit požadovanou částku?

„Takové případy samozřejmě jsou. Poskytovatel však podle zákona nemůže seniora odmítnout z finančních důvodů, to by bylo v rozporu se zákonem a vystavil by se postihu," upozornil vedoucí oddělení sociální pomoci.

Pokud by se ovšem něco takového prokázalo. Zařízení může „nebonitního" zájemce celkem jednoduše odmítnou z jiných důvodů. Například z nedostatku volné kapacity, jeho nevhodnosti s ohledem na cílovou skupinu či zdravotní důvody, které vyžadují péči zdravotnického zařízení.

Prostějov: přístup i cena skvělé, kapacita malá

Olomoucký kraj letos podpořil zřízení podobně zaměřeného zařízení v Prostějově.

V Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci Olomouckého kraje, v září otevřel Domov se zvláštním režimem s kapacitou 29 lůžek.

„Už máme 50 čekatelů," pokrčila rameny ředitelka Centra sociálních služeb Miluše Lišková.

Pokud někdo nemá dostatek peněz, neotočí se k němu zády.

„Ptáme se rodiny, zda je ochotna doplatit pobyt. Pokud ne a stav seniora je takový, že potřebuje naši péči, vezmeme jej i bez spoluúčasti rodiny, kterou samozřejmě vítáme," vysvětlovala ředitelka.

Pro přijetí do prostějovského zařízení pro nemocné s Alzheimerovou chorobou a podobnými degenerativními nemocemi nerozhoduje, kdy zájemce odevzdal přihlášku, ale naléhavost toho kterého případu.

„Vše se odvíjí od stupně závislosti na pomoci. Každá přijatá žádost se boduje a zdravotní stav se průběžně sleduje a aktualizuje v případě zhoršení," sdělila s tím, že odhadovat „čekací dobu" proto nelze.

Prostějovské zařízení se zvláštním režimem označili za vzor někteří pracovníci sociální věcí z Olomoucka.

„Prostředí, přístup i finanční požadavky jsou takové, že zařízení můžeme vřele doporučit. Bohužel kapacita je omezená a poptávka vysoká," uvedla úřednice, která si nepřála zveřejnit jméno.

Je ze Šternberska, kde vyrůstá privátní zařízení, a nechce veřejně „protěžovat" jednoho ze subjektů na „trhu".

Nový domov nabídne 50 pracovních míst

Domov seniorů v Komárově promluví také do zaměstnanosti v oblasti, kde není práce dostatek.

Nabídne přes 50 pracovních míst, což vítají přímo v Komárově.

„Jako starostce mi jde zejména o zaměstnanost a možnost získat pracovní místo," reagovala starostka Komárova Danuše Lhotáková.

Obec poskytla firmě pozemek. „Oslovili jsme více obcí, ale v Komárově bylo možné ihned stavět. Je to malá obce a místo je to pěkné," sdělila jednatelka společnosti Kantorová.