I tak zůstává Olomoucký kraje třetím nejhorším v ČR v podílu lidí bez práce.

V evidenci Úřadu práce ČR v celém kraji bylo k poslednímu lednu celkem 40 555 lidí, z toho v olomouckém okrese pak 14 242 osob.

Letošní lednová hodnota je nejnižší za poslední tři roky.

„V průběhu ledna bylo zaregistrováno 5 212 uchazečů o zaměstnání. Z evidence naopak během ledna odešlo 3 647 lidí. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo bezmála 10 000 uchazečů o zaměstnání," vypočítal Jaroslav Mikšaník, z Referátu trhu práce Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci.

Třetí nejhorší kraj v ČR

Nezaměstnanost rostla ve všech okresech, nejvíc na Jesenicku, nejméně na Přerovsku.

S hodnotou 9,2% podílu nezaměstnaných osob je Olomoucký kraj na třetím místě, první je Ústecký s hodnotou 10,9 %, druhý je Moravskoslezský s 10%.

K poslednímu lednu nabízel úřad práce v kraji téměř tři a půl tisíce pracovních míst.

"Jejich počet byl o pětinu vyšší než v předchozím měsíci," sdělil Jaroslav Mikšaník.

Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 12 lidí.

Žádané profese: řidič, číšník, technik

Téměř pět set pracovních příležitostí je z oborů pro kvalifikované dělnické strojírenské profese.

„Druhou nejžádanější skupinou profesí byla obsluha pojízdných zařízení. Vysoká poptávka je i po řidičích nákladních automobilů," vyjmenoval Jaroslav Mikšaník.

Přidal, že velký zájem o nové pracovní síly nabízí i sektor služeb. Zaměstna­vatelé hledají prodavače, kuchaře, číšníky a servírky.

Práce je i pro řemeslníky z oblasti stavebnictví, strážné a elektrotechniky.

„Pro zájemce se základním vzděláním a pro pomocné a nekvalifikované profese bylo na konci ledna k dispozici téměř čtyři sta míst," řekl referent trhu práce.

Poptávka je i po vysokoškolácích, ovšem jde o místa techniků v různých průmyslových oborech.

„V průběhu ledna nebylo nahlášeno žádné větší hromadné propouštění. V únoru očekáváme již spíše stagnaci nezaměstnanosti," uzavřel Jaroslav Mikšaník.ˇ

Lednová nezaměstnanost

okres Olomouc

počet uchazečů o zaměstnání: 14 242
meziměsíční změna: +611
počet volných míst: 1 054
počet uchazečů na jedno volné místo: 14
podíl nezaměstnaných osob: 8,9 %

Olomoucký kraj

počet uchazečů o zaměstnání: 40 555
meziměsíční změna: +1565
počet volných míst: 3 365
počet uchazečů na jedno volné místo: 12
podíl nezaměstnaných osob: 9,2 %

zdroj: MPSV ČR