„Přibližně šedesát procent těchto dobrovolníků bylo z Olomouce, 5735 lidí, a z Litovelska a Uničovska 3824 dobrovolníků,“ informoval po ukončení testování v odběrných studijních stanech v Olomouci, Litovli a Uničově ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.

Podle výzkumníků se v krajském městě zapojilo do studie 5,7 procenta obyvatel. Na Litovelsku a Uničovsku pak 16 procent.

„To je neuvěřitelné číslo. Chtěl bych se poděkovat dobrovolníkům, kteří se této studie zúčastnili. Všem, kteří pochopili, že provést tuto studii je pro nás velice důležité,“ vzkázal Hajdúch zájemcům, kteří dorazili na odběrná místa.

Nečeká se žádný zlom v debatách

Předběžné celostátní výsledky studie budou zveřejněny ve středu 6. května. Jak v Olomouci po skončení testování uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (UZIS) Ladislav Dušek, nepřinesou žádný zlom v debatě o budoucím rozvolňování restriktivních opatření v Česku. To se bude nadále odvíjet zejména podle aktuální epidemiologické situace.

Předběžné a dílčí výsledky studie z Litovelska a Uničovska, kde bylo na 24 tisíc obyvatel dva týdny v izolaci kvůli vysokému nárůstu nakažených, podle Duška nejsou v tuto chvíli k dispozici, ale očekávání výzkumníků se zde potvrdilo.

„Oblast byla speciálně zařazena kvůli tomu, že zde očekáváme s největší pravděpodobností možnost zjistit maximální potenciál epidemie v české populaci. Velmi předběžně mohu říct, že z předběžných výsledků to vypadá, že se to potvrzuje,“ sdělil ředitel UZIS.

Podle hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka se ukázalo jako klíčové, že si zájemci o otestování na Olomoucku mohli zarezervovat konkrétní termín odběru. Ve všech ostatních odběrných místech v Česku, kde registraci předem nezavedli, zpočátku nápor nezvládali. Lidé čekali na test hodiny a řadu z nich to odradilo.

„Za to, že jsme se shodli na tom, že jako první musíme udělat rezervační systém, jsem velice rád,“ hodnotil.

Negativní testy

Během osmidenního hromadného testování nebyly na Olomoucku diagnostikovány nové pozitivní případy koronavirové nákazy. Dobrovolníci s prokázanými protilátkami na odběrných stanovištích hned podstoupili odběr vzorku z nosohltanu, který putoval do laboratoře na vyšetření PCR metodou.

„Testy byly negativní. Svědčí to o tom, že veškerá opatření, která byla nastavena jak na celorepublikové úrovni, tak lokálně, jsou sice přísná, ale měla svoje opodstatnění,“ sdělila novinářům Lenka Pešáková, náměstkyně ředitele Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Mimořádný zájem

O Studii kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval byl na Olomoucku mimořádný zájem. Termíny v rezervačním systému zaplnili dobrovolních během pár hodin. Původně naplánovaný počet 6,5 tisíce rychlotestů byl navýšen nejprve o 500 a následně o několik tisíc, což bylo možné i díky rychlosti testování.

Na Olomoucku byla dobrovolníkům odebírána žilní krev, na rozdíl od ostatních měst, kde studie proběhla a lidem brali kapilární krev z prstu.

„Bylo to velmi důležité. Občané Olomouckého kraje přispějí k tomu, že bude možné výsledky celostátní studie adekvátním způsobem validovat s použitím detailnějších technologií v laboratorních podmínkách," vysvětlil Hajdúch. Připomněl, že studie kolektivní imunity má několik cílů: „Vědecké pochopení epidemiologického způsobu šíření, pochopení imunity či pochopení odrazu přijatých epidemiologických opatření do komunitní imunity naší populace."