Počet navíc není konečný, neboť na některé obory se zájemci ještě mohou hlásit, sdělil dnes ČTK mluvčí univerzity Rostislav Hladký.

Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji univerzita počítala spíše se zhruba stejným počtem přihlášek jako loni.

„Konečné číslo nás samozřejmě velmi mile překvapilo. Věřím, že je to důsledkem nejen úspěšné prezentace univerzity, ale také výborných vědeckých výsledků, uplatnitelnosti našich absolventů a samozřejmě široké nabídky kvalitních oborů, které ke studiu nabízíme,“ řekl prorektor pro studijní záležitosti Vít Zouhar.

Téměř 35.000 přihlášek podalo 24.432 uchazečů, přičemž největší meziroční nárůst zájmu o studium eviduje pedagogická fakulta, která registruje 10.718 přihlášek. V letošním roce poprvé předstihla filozofickou fakultu.

„Těší mě, že zájem o fakultu roste již několik let. Vysvětluji si to mimo jiné i tím, že jsme některé obory nabídli i v kombinované formě studia, a vyhověli tak požadavku učitelů z praxe, kteří si potřebovali doplnit vzdělání. Například se to týká učitelství pro mateřské školy,“ řekla děkanka pedagogické fakulty Libuše Ludíková.

Na druhém místě se umístila filozofická fakulta s 9184 přihláškami, na třetím pak přírodovědecká fakulta s 3726 zaslanými přihláškami.

Prakticky stejné zůstalo v porovnání s loňským rokem pořadí nejžádanějších oborů na olomoucké univerzitě. Nejvíce přihlášek, celkem 2200, podali uchazeči na obor právo a právní věda. Následuje magisterský obor všeobecné lékařství a zubní lékařství.

Počty přihlášek dle fakult

fakulta - počet přihlášek 2011 - počet přihlášek 2010

cyrilometodějská teologická - 698 - 594
filozofická - 9184 - 9520
tělesné kultury - 2628 - 2277
zdravotnických věd - 1902 - 1954
lékařská - 3125 - 3152
pedagogic - 10718 - 7887
právnická - 2893 - 3490
přírodovědecká - 3726 - 3865

Zdroj: UP