Naštěstí však šlo o cvičení jednotek požární ochrany s názvem „Evakuace 2018“.

Požár detekovalo čidlo elektrické požární signalizace, hasiči po příjezdu zlikvidovali požár a spolu se zaměstnanci nemocnice se podíleli na evakuaci 15 pacientů – figurantů a to podle předem stanoveného evakuačního plánu a odvětrávali zakouřené prostory.

Do cvičení se zapojilo 15 hasičů pouze z hasičské stanice v Olomouci, za Fakultní nemocnici Olomouc se akce účastnilo 15 figurantů, 8 zdravotnických a 5 nezdravotnických pracovníků a dalších zhruba 15 zaměstnanců bylo v rámci vyhlášené pohotovosti kontaktováno telefonicky.

„Cvičení při simulaci mimořádné události je jedinou reálnou možností ověřit v rámci nemocnice nastavené algoritmy a postupy k jejímu řešení. Přínosem každého cvičení je zejména odhalení nedostatků, na jejichž základě budou provedeny úpravy postupů a edukace zaměstnanců nemocnice. Již nyní lze kladně hodnotit aktivní a vstřícný přístup zaměstnanců nemocnice k přípravě a průběhu cvičení,“ uvedla garantka krizového řízení Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová.

Mimořádnost cvičení byla podle jejích slov dána tím, že se odehrálo ve zbrusu nové budově II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie, která byla slavnostně otevřena pouhé tři dny před samotným cvičením.

„Měli jsme tak unikátní příležitost k ověření instalovaných bezpečnostních technologií a prvků v nejmodernější budově nemocničního areálu,“ dodala. Podle vedoucího cvičení Jiřího Osyky nácvik splnil svůj účel a určitě nebylo poslední.

„Hasiči i Fakultní nemocnice Olomouc poznatky přenesou do svých dokumentací a věřím, že u podobných událostí budeme zasahovat vždy jen cvičně.“