Přestože byla cílová částka projektu s názvem „Dolní vám. - Otevřete centrum kultuře!“ vybraná, neznamená to ale, že by se úplně kampaň zastavila.

Stále je možnost přispět, třeba prostřednictvím webových stránek Divadla na cucky, kde zájemci najdou i podrobné informace.

Nové centrum kultury vzniká na Dolním náměstí z bývalého obchodu.

Nabídnou chce kromě divadelního sálu, také kavárnu, galerii a hlavně prostor na setkávání tvůrců a diváků.

Umění i volný čas

Do bývalé prodejny Alfa textil se na podzim přestěhuje Divadlo na cucky, Galerie W7 a všechny další projekty, které v Olomouci již jedenáctým rokem pořádá obecně prospěšná společnost DW7.

Ze dvou pater budovy na Dolním náměstí má vzniknout prostor pro místní i mezinárodní uměleckou scénu i místo pro volnočasové aktivity napříč generacemi.

Celkové náklady na rekonstrukci objektu na Dolním náměstí jsou dva miliony sedm set tisíc korun. Vybraný půl milion je tak zhruba pětinou celkového rozpočtu.