Aktuální etapa ochrany proti velké vodě má rozsah od evangelického kostela k Envelopě.

Právě u vysokoškolského areálu se počítá se tři sta metrů dlouhou a patnáct metrů širokou bermou, tedy plochým územím nad vodou, kterou může případně zaplavit voda.

„Oproti stávajícímu stavu to bylo zlepšení, ale říkali jsme si, že by území mohlo vypadat ještě lépe a atraktivněji. Proto jsme zpracovali návrh na vytvoření bočního ramene souběžného s hlavním tokem, vzniknou tím dva ostrůvky," popsal Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu.

Konkrétně jde o úsek od soutoku s Bystřicí po mola u loděnice. Unie přišla s úpravou na poslední chvíli v březnu, ne všechny nápady se tak podařilo projednat.

„O vylepšení nebylo moc času jednat, sami jsme proto záměr projektovali a postoupili ho Povodí Moravy. Některé věci z něj zatím vypadly, například nášlapné kameny. Správce toku měl obavu, že by musel právně ručit za bezpečnost lidí," dodal Michal Krejčí k zodpovědnosti za možná zranění.

Na řece Moravě v Olomouci by mezi loděnicí u VŠ kolejí a soutokem s Bystřicí mohly vzniknout přístupné ostrovy

Místo, kde by mají v rámci protpovodňových úprav vyrůst dva ostrůvky

Šlapáky tam být mohou

Unie pro řeku Moravu si mezitím nechala vypracovat právní posudek.

„Jsme přesvědčeni, že šlapáky tam být mohou, dá se to ošetřit upozorněním na místě, že vstup je na vlastní nebezpečí. Je to drobnost, ale chtěli jsme, aby území bylo pro lidi přitažlivé a přístupné. Kdyby kameny z úprav zmizely, je to vada na kráse," řekl Michal Krejčí.

Stavba má začít příští jaro, podle něj je tedy ještě prostor k jednání.

Rozčlenění náplavky státní podnik přijal a počítá s ním.

„Návrhy Unie pro řeku Moravu odsouhlasilo město Olomouc a Povodí Moravy požadavky ke změnám akceptovalo. Změny jsou součástí aktuální projektové dokumentace a dále se s nimi pracujeme," uvedl mluvčí podniku Petr Chmelař.

Říční park

Podobně chce unie zdůraznit zapojení řeky do města i v případě III. etapy, která odhadem v roce 2020 naváže nad Komenského ulicí.

Organizace v této souvislosti přišla s pojmem říční park.

„V roce 2013 Povodí Moravy zpracovalo investiční záměr, který úsek řešil čistě z hlediska protipovodňové ochrany. Město se proto rozhodlo, že na své náklady zpracuje nový záměr, který by měl pojmout i přírodní prvky. To bude podklad pro další projektovou přípravu," připomněl Krejčí.

Na druhé etapě by se mělo pracovat do roku 2020.

V úseku nad železničním mostem je jejím cílem úprava hrází a na pravé straně rozšíření koryta o náplavku.

Mezi Komenského ulicí a Masarykovou třídou vznikne berma i na druhé straně.

Ve zmíněných ulicích se počítá s nahrazením mostů, které už kapacitně nedostačují.

Lepší most za zdržení stojí

Právě nahrazení mostu na Masarykově třídě projekt zdrželo.

„Už má skoro roční zpoždění. Město Olomouc přišlo na poslední chvíli s tím, že chce podobu mostu změnit. Když jsem viděl návrhy, co by tu stál mělo a naopak mohlo, uznal jsem, že zdržení pár měsíců za to stojí," sdělil ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V září či říjnu by podle něj měl být vypsán tendr.

„Zatím se projekční cena pohybuje mezi 900 až 940 miliony korun. Drtivá většina nákladů jde za námi, ministerstvem zemědělství. Asi 120 milionů korun se dělí mezi město a kraj, protože část je v jejich majetku," doplnil ministr.