Na padlé kolegy z 2. strážní roty BAF a jejich rodiny mysleli. Při nástupu k ukončení cvičení jim vzdali hold a památku uctili minutou ticha.

Výcvik ve vojenském prostoru Libavá byl poslední zkouškou ověření operačních schopností jednotky před závěrečným cvičením, které čeká jednotku v září ve výcvikovém prostoru Březina a posádce Vyškov.

„Hlavním cílem bylo prověřit schopnost součinnosti štábu a jednotek, a jejich reakce na vzniklé incidenty, které byly co nejvíce přizpůsobeny reálným podmínkám v místě nasazení a dále zdokonalení a procvičení jednotky ve střelbě z ručních a těžkých zbraní," informoval nadporučík Jan Brunclík ze 3. strážní roty BAF.

Během střelecké přípravy vojáci absolvovali střelby ze zbraní, které budou používány v místě nasazení. V rámci taktické přípravy plnila jednotka rutinní úkoly podobající se těm, které vojáky čekají na místě nasazení.

„Jednalo se o patrolovací činnost zaměřenou zejména na kontroly historických odpališť neřízených střel namířených na základnu Baghram, jednání a získávání informací od civilního obyvatelstva a reakce na improvizované výbušné nástrahy," popisoval.