V prosinci proti nákladní dopravě podali petici, ve které žádali o její zastavení. Neuspěli.

Kvůli stavbě v Demlově ulici se podle nich zhoršila prašnost i hlučnost.

„Občané si také stěžují na nepřiměřenou rychlost stavebních aut. Tato přeprava omezuje provoz po sídlišti a a parkování místních,“ stálo v petici s 127 petenty, kterou magistrát obdržel v polovině prosince minulého roku.

Podpisy ale sbírali marně, stavební odbor magistrátu jim nevyhověl.

„Je třeba si uvědomit, že investor disponuje platným stavebním povolením a má právo na umožnění příjezdu staveništní techniky na staveniště,“ uvedl v odpovědi petentům Jan Večeř z magistrátu města.

„Jde o zatížení dočasné, po dokončení stavby bude dopravní situace na sídlišti uvedena do původního stavu,“ doplnil.

Podle magistrátu jezdí auta po nejlepší možná trase. Původně vedla přes ulice Václava III., Na Letné a Demlova, po protestech místních se náklaďáky na ulici Na Letné napojují z Dlouhé ulice.

„Na základě podnětů občanů byl proveden diagnostický průzkum vozovky, který konstatoval, že mezi ulicemi Václava III. a Demlova nelze provozovat těžkou nákladní dopravu, a to ani na omezenou dobu,“ stálo v odpovědi stavebního odboru magistrátu.

Zákaz stání platil již dříve

Stížnost místních na omezené parkování je podle úředníků bezpředmětná, v ulici totiž platí zákaz stání dlouhodobě.

„S ohledem na šířkové parametry vozovky je zde stání vozidel ze zákona zakázáno,“ uvedl magistrát.

Podle zákona musí vedle zaparkovaného auta zůstat alespoň 3 metry na šířku pro každý směr.

„Na této komunikaci se běžně parkuje, proto byl podán návrh na osazení svislých dopravních značek,“ doplnil úřad.

Reakcí stavebního odboru na petici se bude zabývat komise městské části Olomouc – Lazce na jednání, které proběhne 13. února. Jestli budou místní obyvatelé v boji pokračovat, zatím komise jasno nemá.

„Odpověď jsem ještě neviděl. Na schůzi uvidíme, jak se k tomu postaví konkrétní lidé, který ten problém řeší,“ řekl v úterý předseda komise městské části Lazce Radim Schubert.