„Po zřízení samostatného odboru kultury a památkové péče dlouhodobě volali především starostové měst a obcí i ředitelé příspěvkových organizací. My jsme se celou záležitostí důkladně zabývali a ze všech analýz nám jasně vyplynulo, že potřeba odděleného odboru tady skutečně je,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Nově na krajském úřadu vznikne také odbor IT. Jeho hlavním úkolem bude rozvoj technologií. Vznikne například centrální úložiště dat pro shromažďování informací od organizací, jichž je kraj zřizovatelem.

„IT je to jeden z nejdůležitějších článků fungování úřadu. Pokud není perfektně zajištěno jeho fungování v IT oblasti, tak žádná společnost v dnešní době nemůže být úspěšná,“ řekl ředitel Krajského úřadu olomouckého kraje Lubomír Baláš.

Nová organizační struktura začne platit 1. října, odbor kultury, památkové péče a sportu bude mít 16 zaměstnanců a odbor informačních technologií 17 pracovníků. Celkový půčet zaměstnanců se tak z 516 zvýší na 526 lidí.

Hejtman současně zmínil i další personální změny na úřadě. Jeho novým tajemníkem se stal bývalý mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Vladimír Lichnovský, který zároveň bude jeho terénním mluvčím. Hejtmanství se také chystá zřídit funkci manažera interní komunikace, která na úřadu dosud chyběla.

„Měl jsem velkou absenci komunikace uvnitř úřadu, pociťoval jsem to i na vlastní kůži. Proto budeme mít manažera komunikace a ten bude dělat tiskové výstupy přímo v budově, Vladimír Lichnovský bude mít se mnou prostor zase přímo v terénu,“ doplnil hejtman.