Vrcholem odpoledního programu čtvrtého ročníku byla ukázka bitvy, do které se zapojilo na 250 uniformovaných účastníků. Divákům předvedli obléhání pevnosti Magdeburg v roce 1806. Jako jedna z posledních pruských pevností, představovaná v Olomouci barokní prachárnou, odolávala francouzské přesile. Po vyjednáváních se však nakonec obrana vzdala.

Kromě představení s pěchotou, dělostřelectvem i jezdectvem se mohli návštěvníci zblízka seznámit se životem vojáků na válečném tažení nebo se podívat, jak tehdejší lékaři prováděli amputaci horní končetiny.

Název festivalu odkazuje k období, kdy olomoucká pevnost plnila funkci významného opěrného bodu rakouské armády. Uspořádala ho Císařská Slavkovská garda – La Garde Impériale d'Austerlitz ve spolupráci se Středoevropskou Napoleonskou Společností a Muzeem Olomoucké pevnosti.