Organizátoři slibují hned několik novinek a to v podobě slosovatelné znalostní soutěže, dětské soutěže Veverka Zrzečka nebo třeba fotografická soutěže.

Akce má letitou tradici a za dvacet let se jí celkem zúčastnilo 63263 lidí.

„Za ty roky, co se akce koná, se počet zúčastněných turistů a především cyklistů rapidně zvedl. Z původních sedmi set jich dnes navštěvuje vojenský výcvikový prostor počet desetinásobně vyšší," uvedl pořadatel akce Jaroslav Koš.

Účastníci Bílého kamene mohou na území vojenského újezdu Libavá vstoupit jedním z devíti vstupních stanovišť – v obci Mrsklesy, železniční zastávky Smilov, v Městě Libavá, Nových Oldřůvek, potštátského Kovářova, Zeleného kříže, z Kozlova k pramenu Odry, cestou od Velkého Újezdu nebo vesnice Daskabát směrem do vojenského prostoru – a to od sedmé hodiny ranní s tím, že hranice prostoru vojenského újezdu opustí nejpozději ve čtyři odpoledne, vstupní stanoviště jsou v provozu po celou dobu.

Vstup účastníka do areálu je podmíněný občanským průkazem nebo pasem.

„Na vstupním stanovišti uhradí vklad třicet korun a obdrží barevnou mapu, na níž jsou vyznačeny všechny povolené komunikace, po kterých se může pohybovat – ty jsou v terénu vyznačeny bílými fáborky i mnoha orientačními tabulemi. Během akce se musí řídit propozicemi, které jsou vytištěny na rubové straně mapy. Účastník obdrží také stvrzenku, kterou se během akce na požádání prokazuje všem kontrolním orgánům a pořadatelům," vysvětlil Koš.

Bez přilby ani ránu

Doplnil, že stejně jako v předcházejících létech je účast na akci vázána pro cyklisty podmínkou, že budou mít po celou dobu cyklistickou přilbu.

„Dostupnost ke zraněným v libavské divočině je na mnoha místech obtížná a proto je nutno následky zranění pokud možno minimalizovat," řekl pořadatel.

Pro rodiny s dětmi a starší občany jsou připravovány opět výjezdy autokary.

Pro zájemce z mikroregionu Bystřička bude vypraven autokar z Velké Bystřice, bližší informace jsou na bystřické radnici u paní Sokolové – tel. 585 351 371 a Olomouce, kde se zájemci informace dozví u CK Adrenalin Centrum, tel. 605 526 480.

V případě, že by akci ohrozila naprostá nepřízeň počasí, bude přeložená na další stanovený datum. Stejně jako předchozí dva ročníky se vojenský prostor letos otevře ještě jednou a to 24. srpna. Více informací a aktualit zájemci najdou na www.akcebilykamen.cz.