Za jménem totiž stojí omyl z poloviny 19. století, kdy se latinské a německé názvy ulic převáděly do češtiny a některé se pojmenovávaly nově. Jak k omylu tedy došlo?

„Pojmenování vytvořil Alois Vojtěch Šembera. Byl to profesor českého jazyka a literatury, který učil na olomoucké stavovské akademii a později na univerzitě ve Vídni. V roce 1841 se vrhl na přejmenování ulic z latinských a německých názvů do češtiny. Německý název ulice Juliusberg převedl do češtiny jako Na Hradě,“ vysvětlil olomoucký historik a patriot Milan Tichák.

Co jej k tomu vedlo? Vycházel z názorů starších historiků, že na nejvyšším místě terénu města, tedy v prostoru dnešní školy, stával v dávných dobách druhý zeměpanský hrad.

„Autor si omyl záhy uvědomil a v roce 1847 se obrátil na olomoucký magistrát se žádostí, aby tento nesprávný název zrušil a zavedl správnější Michalské náměstí. Žádosti však vedení města nevyhovělo, a tak se jméno, vzniklé z omylu, udrželo až dodnes,“ vysvětlil Tichák.

Dosah pojmenování olomoucké ulice však město měnilo často.

„Původně se název vztahoval jen na prostor kolem sochy svatého Floriana k budově školy. Za protektorátu se tak nazývalo i dnešní Žerotínovo náměstí, dnes však jméno patří jen prostoru před školou a uličce k Sarkandrově kapli,“ popsal Tichák.