Na historický vojenský hřbitov v Černovíře přišla spolu se zástupci armády asi dvacítka lidí.

"Jsem ráda, že se zúčastnilo tolik zájemců o tuto tak závažnou věc, která se stala," řekla Miluška Ottová, okresní tajemnice Svazu bojovníků za svobodu.

Stejně jako část přítomných žije i ona v Černovíře.

"Přirostlo mi to tu k srdci. Když jsem sem v roce 1977 přišla, byl hřbitov v zoufalém stavu. Nyní je krásný," pochválila současnou proměnu vojenského pohřebiště.

Vojenský hřbitov v ČernovířeVojenský hřbitov v Olomouci - Černovíře je ojedinělý tím, že jsou zde pohřbeni jak příslušníci c. k. rakousko-uherské armády, tak i carské ruské armády a později i armády československé.

Jen během 1. sv. války bylo na tomto hřbitově pochováno více jak 3 000 vojáků minimálně 13 národností, katolického, pravoslavného, židovského i muslimského vyznání. 

Na slavnostní vysvěcení hřbitovní kaple a pomníku přijel v prosinci roku 1917 do Olomouce osobně mladý rakouský císař Karel I.

Od dvacátých do padesátých let 20. století bylo na tomto hřbitově pohřbeno mnoho význačných i prostých příslušníků armády, o kterých se dnes neví a které také díky zničenému hřbitovu zůstanou na věky zapomenuty.

Unikátní vojenský hřbitov na kraji Olomouce byl po několik desetiletí ponechán na pospas zubu času, vandalům a zlodějům. Ti z něj postupně odnesli prakticky všechny původní náhrobky a kovové kříže. 

V poslední době se díky dotacím Ministerstva obrany a příspěvku města Olomouce začíná s opravou areálu tak, aby v roce 2014 byl hřbitov zrekonstruován do důstojné podoby.
Více: Web o Vojenském hřbitovu v Černovíře