Objekt byl za 2. světové války přestavěný na protiletecký kryt a využíval se zhruba do 70. let jako kryt civilní obrany.

Podzemní stavba nebyla nikde v několika posledních dekádách evidovaná a torzo bunkru bude rozebrané.

Podle slov olomouckého primátora Martina Novotného pokračuje průzkum podzemí Smetanových Sadů.

„Informace jsou stále komplexnější. Naráží se při nich i na určitá překvapení, jako je nedávno nalezený protiletecký kryt," sdělil Martin Novotný.

Minérské chodby z 18. století

Na začátku srpna se do jedné z podzemních chodeb, které vedou několik kilometrů pod městskými parky, propadla devatenáctiměsíční holčička.

Ihned poté otvor nedaleko vstupu od tržnice pracovníci Výstaviště Flora Olomouc zakryly betonovým panelem.

Ve spolupráci s památkáři se uskutečnilo několik průzkumů. Potvrdilo se, že jde o naslouchací a minérské chodby z 18. století, budované jako součást opevnění tereziánské pevnosti.

V předpolí pevnosti, kde jsou dnes Smetanovy sady, bylo takových chodeb na stovky metrů.

Prozkoumávání v terénu pokračovalo i nadále, v budoucnu bude zapotřebí provést další prohlídku chodeb, aby se dal lépe posoudit jejich technický stav.

„Oslovíme odbornou firmu, která provede průzkum a zjištění skutečného stavu podzemních prostor olomouckých parků," upřesnil další postup ředitel VFO Jiří Uhlíř.

„Na základě těchto zjištění bude navržen další postup a případná sanace nebezpečných míst," sdělil ředitel Uhlíř s tím, že v současnosti jsou veškeré otvory zabezpečené.

VÍCE: Propadání? Kontroly pokračují, Smetanovy sady by měly být zabezpečné