„Co už naděláme, ale zvládáme to v pohodě," zasmála se Irena Černá. „Popadneme nádoby a jdeme k cisterně, které jsou po obci celkem čtyři, takže to nikdo nemá daleko. Musíme to halt pár dní vydržet," dodala obyvatelka obce. Cestu k cisterně zvládají bez sebemenšího hartusení i v místní samoobsluze. „Je to otázka několika málo dní. Dá se to vydržet," hodnotila náladu Karla Melková.

Ilustrační foto.

O tom, že z kohoutku teče nepitná voda, se v prodejně dozvěděli v den, kdy rozbory odhalily zhoršenou kvalitu vody v Domašově. Tedy minulý čtvrtek. Někteří místní však tento týden kritizovali, že oficiální oznámení vodárenské společnosti odběratelům má až pondělní datum. „Poté, co přišel e-mail a volala starostka, bylo hlášení v obecním rozhlase. To bylo ve čtvrtek v pět hodin. Zopakovalo se v sedm večer," ujistila Šárka Danielová z obecního úřadu, která havárii ohlásila. „Upozornila jsem i na náhradní zásobování. Cisterny byly v Domašově ještě ve čtvrtek večer," dodala obecní účetní.

V pátek bude voda v pořádku, slibují z vodáren

Podle Moravské vodárenské společnosti, která zveřejnila zprávu o havárii minulý čtvrtek na svých internetových stránkách, se kvalita vody v Domašově už postupně zlepšuje. „Voda byla zabarvena a při následných rozborech nevycházel ukazatel chemické spotřeby kyslíku," vysvětlovala mluvčí společnosti Markéta Bártová. To naznačuje znečistění organickými látkami živočišného nebo rostlinného původu. V lokalitě se zářezy v minulém týdnu vydatně pršelo a lesníci tahali kmeny a rýhami v krytu v lese se voda z dešťových srážek pravděpodobně dostala do zdroje. „Takové je naše vysvětlení špatné kvality vody. Stav se však zlepšuje," uvedl Jiří Kožušníček, technický náměstek Vodohospodářské společnosti Olomouc, které patří skupinový vodovod v Domašově a tamní úpravna.

Podle provozovatele skupinového vodovodu, Moravské vodárenské, by měla být voda v pořádku v pátek. „Denně děláme odběry a vypadá to slibně. Podle posledních analýz zatím vodu nelze doporučit ani na mytí nádobí, ale v pátek by už mohlo být vše v pořádku. Prosíme odběratele o trpělivost," vzkázala lidem Bártová.

Havárie se může kdykoliv opakovat

Aktuální problém s vodou na Domašovsku doléhá pouze na Domašov nad Bystřicí. V ostatních obcích napojených na skupinový vodovod teče lidem z kohoutku kvalitní pitná voda, protože se neodebírá ze zářezů, ale z řeky z Bystřice. K cisternách však pochodovali před pár lety taky. To když deště spláchly do Bystřice fekálie z pastvin v blízkosti vodního toku.

V kopcích nad Olomoucí a Šternberkem proto všichni volají po bezpečnějším zdroji vody pod zemí. „Bylo by to řečením jednou pro vždy. Takto může každý větší liják přinést další problém," zamyslela se Irena Černá. „Je potřeba zajistit podzemní zdroj, povrchová voda není do budoucna udržitelná a není možné opakovat situace, kdy jsme byli týdny odkázáni na zásobování cisternami," poukazoval nedávno starosta Jívové Jan Pewner.

Vytipované místo nového vrtu přivede kvalitní vodu

Vodohospodářská společnost už má vytipované místo, kde by měl být vydatný a kvalitní zdroj. Narazila však na ochranné pásmo minerálních vod. „Snažíme se vyjednat výjimku, abychom mohli zrealizovat průzkumný vrt. Máme podporu ministerstva zemědělství, ale pro ministerstvo zdravotnictví je to nepřekročitelná věc. Nějaká dohoda však padla a znovu připravujeme podklady . Zkusíme najít cestu, za jakých podmínek a s jakým cílem budeme moci vytipovaný vrt otestovat," vysvětloval Jiří Kožušníček. Společnost vyčlenila finance na průzkum a věří, že do konce letošního roku bude jasno. „Navíc probíhá aktualizace ochranného pásma minerálních vod Ondrášovky, se kterou jednáme, protože vytipovaná lokalita je sporná – zda patří do pásma nebo už ne," dodal náměstek.